اردیبهشتآغاز گرده افشانیگل عشق استآغاز حلول فصل بهار شبیه به...

اردیبهشت

آغاز گرده افشانی گل عشق است آغاز حلول فصل بهار شبیه بهشت می ماند درون لب هایش شرابی پنهان دارد که با نوشاندنش هر عابری را مست می دارد اردیبهشت فصل قدم زدن های دو نفره با چاشنی عطر بهار نارنج است و درون کوچه هایش روشنایی موج می زند گویی به راستی زمین و آسمان ماه و خورشید دست به دست هم داده اند تا بهشت اردیبهشت بهترین هنگام برای دلبستگی و همراهی با حضرت معشوق باشد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار