آرامتر سکوت کنصداى بى تفاوتىهايت آزارم ميدهددر هجوم لحظه هاي...

آرامتر سکوت کن

صداى بى تفاوتىهايت آزارم ميدهد در هجوم لحظه هاي پوچ جدايي" سکوت "تنها يادگار لحظه هاي با تو بودن است, وقتي ثانيه ها رفتنت را تلنگر ميزنند بودنت به کوچه يه فراموشي کوچ ميکند. يه دقيقه سکوت بخاطر تموم آرزوهايى که در حد يه فکر کودکانه باقى موندن بخاطر اميدهايى که به نااميدى مبدل شدن بخاطر شبهايى ک با اندوه سپرى کرديم بخاطر چشمهايى که هميشه بارونى موندن بخاطر قلبى که زير پاى اونايى که دوستشون داشتيم له شد يه دقيقه سکوت بخاطر کسانى که اين روزها با ناراحت کردنمون شاديشون رو بدست اوردن بخاطر صداقت که وجودى فراموش شدست بخاطر محبت ک بيشتر ازهمه بهش خيانت شده يه دقيقه سکوت بخاطر حرفاى نگفته بخاطر احساسى که ناديده گرفته شده باوجود همه اينا خداى ما هنوز با ماست يادها فراموش نخواهند شد حتى با اجبار دوستى ها ماندنى اند حتى با سکوت علاقه ها نيز ادامه دارند حتى باوجود فاصله فريادها را همه مي شنوند هنر واقعي شنيدن صداي سکوت است ، بي صدا هم مي شود به ياد هم بود بيصداترين فريادم رو براى تو ميفرستم تا بدونى درسکوتم هميشه ب يادتم. يادت هست روزي پرسيدي اين جاده کجامي رود ومن سکوت کردم ديدي جاده جايي نرفت آن که رفت توبودي

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار