جا مانده ایم و شرح دل ما خجالت استزایر شدن، پیاده یقینا سعاد...

جا مانده ایم و شرح دل ما خجالت است

زایر شدن، پیاده یقینا سعادت است

ویزا، بلیط، کرب و بلا مال خوب هاست
سهم چو من پیامک ((هستم به یادت)) است

یک اربعین غزل، به امید عنایتی...
این بغض من اگر چه خودش هم عنایت است

چیزی برای عرضه ندارم مرا ببخش
یعنی غزل، نشانه ی عرض ارادت است

ماهیچ، ما گناه... فقط جان مادرت
امضا بکن که شاعرت اهل شهادت است

((باشد حسین.ع.، کرب و بلا مال خوب ها))
یک مهر تربت از تو برایم کفایت است..

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار