#تلنگر


خداوند نمی‌پرسد
چه ماشینی سوار می شدید
بلکه می‌پرسد چند پیاده را سوار کردید؟

خداوند نمی‌پرسد
مساحت منزلتان چقدر بوده
بلکه می‌پرسد، در آن خانه به
چند نفر خوش آمد گفتید !

خداوند نمی‌پرسد .
در کمد خود چه لباسهایی داشتید
بلکه میپرسد به چند نفر
لباس پوشاندید !

خداوند نمی‌پرسد،
بیشترین حقوق دریافتی شما
چقدر بوده است،
بلکه می‌پرسد برای بدست آوردن
آن چقدرشخصیت خود را کنترل دادید .

خداوند نمی‌پرسد .
عنوان شغلی شما چه بود ،
بلکه می پرسد
چقدر سعی کردید با بیشترین
توانتان بهترین کار را انجام دهید .

خداوند نمی‌پرسد .که در همسایگی
چه کسی زندگی می کردید،
بلکه می پرسد چه رفتاری با
همسایگانتان داشتید .

خداوند نمی‌پرسد .
چند دوست داشتید، بلکه می‌پرسد
با دوستانتان چگونه رفتار کردید .
در مورد رنگ پوستتان نمی‌پرسد ،
بلکه از شخصیت شما سئوال می کند !

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار