به شخصی اعتماد کن که میتونه این سه تا مورد رو در تو ببینه