امام صادق )ع( میفرماید علت شهادت مادرم همون بازوی شکسته بود ...

امام صادق )ع( میفرماید

علت شهادت مادرم همون بازوی شکسته بود میگم برات ان لحظه ک حضرت زهرا )س( روی زمین بود و خواستن حضرت علی )ع( ببرند مادر سادات لباس علی را گرفت و کشید ب عقب و چهل مرد جنگی ب زمین خوردن و غصبناک شدن و ک ب قنفس لعنته الله گفتن ک دست را کوتاه کن و قنفس لعنته الله علیه با قلاف شمشیر ک شمشیر هم داشت یعنی سنگین ن ۱ن۲ن۳تا بلکه ۷۰تا ضربه بدبازو زهرا زد لعنت بر اولی و دومی و سومی و لعنت الله علی قوم الظالمین

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار