فروغ فرخزاد یه جایی توی نامه به ابراهیم گلستان میگه: