**اینو بخونین انگار شیشتا لیسانس گرفتین**بچه ای از پدرش پرسی...

**اینو بخونین انگار شیشتا لیسانس گرفتین**


بچه ای از پدرش پرسید سیاست یعنی چی؟
پدر میگه: برای تو ۱ مثال درمورد خانواده خودمون بزنم:
من حکومت هستم،
چون همه چیز رو من تعیین میکنم.
مامانت جامعه هست،
چون کارهای خونه رو اون اداره میکنه.
کلفتمون ملت فقیر و پا برهنه هست،
چون از صبح تا شب کار میکنه و هیچی نداره.
تو روشنفکری،
چون داری درس میخونی و پسر فهمیده ای هستی.
داداش کوچیکت هم که دو سالشه نسل آینده است...
پسرک نصف شب با صدای برادر کوچیکش از خواب می پره و می بینه زیرش رو کثیف کرده،میره توی اتاق خواب پدر و مادرش می بینه پدرش توی تخت نیست و مادرش به خواب عمیقی فرو رفته و هر کار میکنه مادرش از خواب بیدار نمیشه.
میره تو اتاق کلفتشون که اون رو بیدار کنه میبینه باباش با کلفتشون(به به)خوابیده!!!
فردا صبح باباش ازش می پرسه: پسرم فهمیدی سیاست چیه؟
پسر میگه:
بله پدر؛ سیاست یعنی اینکه حکومت ترتیب ملت فقیر و پا برهنه رو میده،در حالی که جامعه به خواب عمیقی فرو رفته و روشنفکر هرکاری می کنه نمیتونه جامعه رو از خواب بیدار کنه،از اون طرفم نسل آینده داره توی كثافت دستوپا می زنه .......
این داستان ادامه دارد...هعي روزگار...