دوبی یاد داد زیر این سقف هفت رنگ / با پول همچی میشه ساخت حتی...

دوبی یاد داد زیر این سقف هفت رنگ / با پول همچی میشه ساخت حتی فرهنگ

اروپا گفت هدفو رشدت حد داره / ولی میتونه مردومو سیر نگه داره
آمریکا بهم گفت با جنگو بردگی / دنیارو میکشی به قرضو هرزگی
گفت میتونی به هرچی برسی / اگه خورد نشی زیر قرضو بدهی
اگه کور باشی فقط از تو تلویزیون / یاد بگیری تو طَرز زندگی
ایران از ماست که بر ماست / چاره ای نیست ، نیست بالو پرواز
برامون نقش بازی میکنَنو فرمان میاد از اتاق فرمان / درمان نمییاد سراغ دردام
"عرفان-آهنگ انعکاس"

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار