این لیست گوشی از ۱۰ دی ماه نمی تونن از واتس اپ استفاده کن