بچه ها تورو خدا براش دعا کنید😭😭😭پسر عمومه تازه پزشکی قبول