🔴 عدم وجود آمبولانس در شهرهای زلزله زده ترکیه عده ای از م