!صد و یک مطلب ناب و بسیار جالب در مورد حجاب9.حجاب بوته خوش ب...

!

صد و یک مطلب ناب و بسیار جالب در مورد حجاب 9.حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است. حجاب مصونیت است نه محدویت. 10.حجاب یعنی حیای جوان باعفت. 11.بدحجابی زن از بی غیرتی مرد است. 12.کسی که عفت داشته باشد ارزش ومنزلتش زیاد خواهد بود. 13.حجاب امن ترین پناهگاه زن 14.حجاب بیانگروقارو افتخار زن است. 15.زن درحجاب مانندگوهر در صدف است. 16.حجاب رساندن زن به رتبه عالی معنویت. 17.حجاب سرچشمه کمال زن است. 18.چادربهترین نوع حجاب ونشانه ملی ماست. 19.عفت باید درفکر نگاه، زینت، حجاب، زبان، چشم، گوش واندام تجلی داشته باشد. 20.حجاب جاذبه خوبی ها ودافعه خطاهاست. 21.ای زن به تواینگونه خطاب است زیبنده ترین زن حفظ حجاب است. 22.حجاب مادر پاکیهاست. 23.حجاب تلالو شبنم بر چهره گل 24.حجاب مظهرعفاف است. 25.حجاب دژوقلعه ای برای پاسداری از گوهر عفاف است. 26.حجاب یعنی حیا وجوانمردی وشرف و آزادگی وبصیرت. 27.حجاب ح= حریت، ج= جذبه، ا= آبرو وشرف، ب= بندگی. 28.حجاب یعنی حریت و آزادگی و افتخار وبندگی. 29.حجاب برای زن تاج بند گی خداست. 30.اقتدارزینب به حجاب او بود. 31.حجاب مانع آلوده شدن جامعه به فساد است. 32.حجاب عامل تحکیم خانواده وکاهش آسیب های اجتماعی. 33.حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم 34.زن با حجاب همچون مرواریدی در صدف است. 35.غنچه ای تا هست پنهان در حجاب/می کند از او خزان هم اجتناب 36.زنان مانند گل اند/ برمقام حفظ عصمت سنبل اند. 37.حجاب = کاهش آسیبهای اجتماعی. 38.حجاب تضمین تداوم زیبایی وشرافت است. 39.در تصویر حکاکی شده برسنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست،هیچ کس سوار بر اسب نیست. هیچ کس رادر حال تعظیم نیست. در بین این همه پیکر تراشیده شده حتی تصویر برهنه نیست یادمان باشدکه چه بودیم وچه شدیم. 40.خواهرم استعمار قبل از هر چیز از سیاهی چادر تو می ترسد تا سرخی خون من (پیام شهدا( 41.در فرهنگ لغات خود حجاب را پاکی صداقت معنا کن در فرهنگ لغات خود حجاب را آیینه نادیده معنا کن. 42.همیشه گوهر انسانیت را در حجاب جستجو کن. 43.زن بخاطر ارزش وکرامتی که دارد باید با رعایت حجاب محفوظ بماند و خود را حراج نکندو در بازار سوداگران شهوت خود را به بهای چند نامه ونگاه ولبخند نفروشد. 44.خواهرم سرخی خونم را به سیاهی چادرت به امانت داده ام( پیام شهدا) 45.حجاب دژی است در برابر یورشهای شیطانی. 46.یک گل خوش رنگ ویک گل خوشبو/از خس و خاشاک پنهان کند رو 47.چادر ترنم عطر یاس در فضای غبار آلوده دنیاست. 48.فرمان خدا قول نبی نص کتاب است/ از بحر زنان افضل طاعات، حجاب است. 49.حفظ چادر حفظ دین و مذهب است/ شیوه زهرا و درس زینب است. 50.تا شهوت نفس در نهاد بشراست در کشف حجاب صد هزاران خطر است. 51.تیری است نظر،ز تیرهای ابلیس این چادر درمقابلش چون سپر است. 52.گل عفاف در بوستان حجاب می روید وعطرپاکی وجود زنان محجبه را قیمتی می کند. 53.نمی دهد اجارت چشم ها را به سیرو سفر/حجاب چهره تو و سربه زیری و وقارت. 54.زن عفیف زیباست وعفتش به او قدرتی می دهد که قوی ترین مردان در برابر او به خضوع وادارمی کند. 55.   حجاب اسلحه محکمی است که زن با آن می تواند ازحقوق وارزشهایش دفاع کند. 56.روی فرو پوش چون دُرّ صدف تا نشوی تیر بلا در هدف. 57.گفرشهای وجود هر انسان خاکی به وسیله پوشش وحجاب از گزند علفهای هرز درامان می ماند. 58.   آنکه در حجاب چادر به سر کند یعنی فقط به حد حکم خدا نظر کند. 59.حجاب سپری است در مقابل چشمان بوالهوسان وسدی محکم در برابر گناه. 60.حجاب منشور والای اگاهی است. 61.حجاب فریضه ای است که ترک ـن فرصت قضا ندارد. 62.حجاب مهر عنایت حق برقامت فرشتگان زمین است. 63.من حجابم، کشتی راه نجات، چشمه آب حیاتم، معنی آب حیاتم معنی صوم و صلاتم بر حریم عفت وناموس، من نیکو پا سبانم. 64.ای پیامبربه زنان و دختران خودو زنان مومن بگو که خویشتن را به چادربپوشند (سوره احزاب آیه 59 ) 65.حجاب تضمین کننده سلامت جامعه و مصونیت آن دربرابر حیله شیطانی وتهاجم فرهنگی است. 66.زنان خوب میراث دارعفاف فاطمه ومریم اند دریغا که بازیچه هوس شوند و به ویروس گناه آلوده گردند. 67.العِفَّه رأسُ کلِّ خَیر؛ عفت منشا تمام نیکهاست. 68.ثمره العفه الصیانه میوه عفت محفوظ ماندن است. 69.هرشاخه ای که از باغ برون آردسر/ درمیوه آن طمع کند را هگذر/ بی حجابی مانند شاخه ای است بیرون از حصارباغ که طمع هر رهگذری رابه خود جلب می کند. 70.والذینهم لفرو جهم حافظون آنان ((مومنین )) کسانی هستند که خویشتن را از بی عفتی حفظ می کنند.  71.حجاب شما خواهران کوبنده تر از خون سرخ ما است..(وصیت شهدا) 72.مروارید گرانبهاو صدف وجودت رابرنامحرم مگشا. 73.با حجاب، زیبا تر بودن را تجربه کنید. 74.حجاب آسمانی ترین راه به مدینه ی فا ضله است. 75.پدرم گفت که ای دخت نکو بنیادم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار