. نقش یک مردِ مرده در فالت توی فنجان ِ مانده بر میزم خط بکش ...

. نقش یک مردِ مرده در فالت

 توی فنجان ِ مانده بر میزم  خط بکش دور مرد دیگر را قهوه ات را دوباره میریزم زندگی از دروغ تا سوگند خسته از زیرو روی رودررو  زیر صورت هزارها صورت خسته از چهره های تو درتو  چشم بستی به تخت طاووسم در اتاقی که شاه من بودم  مرد تاوان اشتباه ات باش آخرین اشتباه من بودم * چشم وا کردم از تو بنویسم لای در باز و باد می آمد از مسیری که رفته بودی داشت موجی از انجماد می آمد مفت هم  بوسه ام نمی ارزد وای از این عشق های دوزاری هی فرار از تو سوی خود رفتن  آخ از این مردهای اجباری  مثل ماهی معلق از قلاب زیر پای الاغها مردن بر چلیپای تختها مصلوب با خودت در اتاق ها مردن زندگی از دروغ تا سوگند خسته از زیر و روی رودررو  زیر صورت هزارها صورت خسته از چهره های تو درتو بی گناه از شکنجه ها زخمی پشت هم اتهام ها خوردن هق هق از درد و الکن از گفتن انتهای کلام را خوردن غرق در موجهای پیش آمد گوشه ی گوشهای دور از من  پشت سکان خدا نشست اما باز هم ناخدا پرستیدن!! دل به دریای هرچه بادا باد قایقم را به بادها دادم ناگزیر از گریز از ماندن توی شیب مسیر افتادن  بادبان پاره… عرشه بی سکان قایقم رفت و قبل ساحل مرد  پیکرش داشت قبل جان کندن روی گِل ها تلو تلو میخورد دستم از هرچه هست کوتاه است از جهان قایقی به گِل دارم بشنو ای شاه گوش ماهی ها دل اگر نیست.. درد و دل دارم چشم وا کردم از تو بنویسم  لای در باز و باد می آمد از مسیری که رفته بودی داشت موجی از انجماد می آمد با زبان با نگاه با رفتن زخم جز زخم های کاری نیست پای اگر بود پای رفتن بود دست اگر هست دست یاری نیست از کمرگاه چله ها رفتند از پی تیرها نباید گشت چشم بردار علیرضا بس کن! از کمان رفته بر نخواهد گشت آسمان، هیچ سربلندی بود از صعودی که نیست افتادم لااقل با تو بال وا کردم زندگی را اگر هدر دادم استخوان وفا به دندانم زوزه از سوز مثل سگ مردن  زندگی چوب لای چرخم کرد پشت پا پشت استخوان خوردن لاشه ی باد کرده ای بودم آمد از روبرو ولی نشناختم صورتی را که دوستش میداشت چهره چرخاند و .. تف زمین انداختم  این منم مرد تا همین دیروز مرد پابند آرزوهایت مرد یک عمر کودکی کردن لابه لای بلندِ موهایت خاطرت هست روزگارم را جایگاه مقدسی بودم وزن یک عشق روی دوشم بود من برای خودم کسی بودم  من برای خودم کسی هستم دور و بر خورده عشق هم کم نیست… آن که دل از تو برد هر کس است بند انگشت کوچکم هم نیست  می شد از ورد های کولی ها با دعا و قسم طلسمت کرد  می شد آن سیب سرخ جادو را از تو پنهان و با تو قسمت کرد می شد ازخود بگیرمت،  اما زور بازو به دست هایم نیست  می شد از رفتنت گذشت اما اما جان در اندازهای پایم نیست زندگی سرد بود اما خوب خانه و سقف و سایه ای هم بود گه گداری نوشته ای چیزی از قلم دست مایه ای هم بود زندگی سرد بود، اما عشق می توانست کارگر باشد میتوان قطب را جهنم کرد پای دل درمیان اگر باشد خواب دیدم که شعر و شاعر را هردو را در عذاب میخواهی از تعابیر خواب ها پیداست خانه ام را خراب میخواهی خانه ام را خراب میخواهی!!!؟ دست در دست دیگری برگرد دست در دست دیگری برگرد خانه ام را خراب خواهی کرد  دیگر ای داغ دل چه میخواهی از چنین مرد زیر آواری رد شو ازاین درخت افتاده میتوانی که دست برداری  لحن آن بوسه های ناکرده است بیت ها رو جدا جدا کرده است گفته بودی همیشه خواهی ماند سنگ بارید شیشه خواهی ماند گفته بودی ترَِک نخواهی خورد دین و دل از کسی نخواهی برد گفته بودی عروس فردایی با جهانم کنار می آیی گفته بودی دچار باید بود مرد این روزگار باید بود  گفته بودی بهار در راه است ماه باران سوار در راه است  گفته بودی ولی نشد انگار دست از این کودکانه ها بردار  گفته بودم نفاق می افتد اتفاق، اتفاق می افتد  گفته بودم شکست خواهم خورد از تو هم ضربه شست خواهم خورد گفته بودم در اوج ویرانی از من و خانه رو بگردانی  هرچه بودو نبود خواهد مرد مرد این قصه زود خواهد مرد ماجرا زخم و داستانها درد…!! نازنین پیچ قصه را برگرد نازنین قصه ها خطر دارند نقشها نقشه زیر سر دارند نازنین راه و چاه را گفتم آخر اشتباه  را گفتم گفتم اما.. عقب عقب رفتی…!! شب شنیدی و نیمه شب رفتی  دیدی آخر نفاق هم افتاد اتفاق از اتاق هم افتاد از اتاقی که باز تنها ماند پر کشیدی و لای در وا ماند چشم وا کردم از تو بنویسم لای در باز و باد می آمد از مسیری که رفته بودی داشت موجی از انجماد می آمد با دعا های پشت در پشتم باید این درد مختصر میشد حرف ها را به کوه میگفتم قلبش از موم نرم تر میشد بین این ماه های هرجایی ماه من در محاق می افتد قصه  در خانه پیش

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار