 مــــــــــــــی دونــــــــــــــــی ...بایَد بِفَهمی وَق...

 مــــــــــــــی دونــــــــــــــــی ...

بایَد بِفَهمی وَقتی دِلِت می گیره تَنهایی … باَید یاد بِگیری اَز هیچ کَس تَوقُع نَداشتِه باشی بایَد عادَت کُنی که با کَسی دَردِ دِل نَکُنی بایَد دَرک کُنی که هَر کَس مُشکِلاتِ خُودِشوُ داره بایَد بِفَهمی وَقتی ناراحَتی … دِلتَنگی … یا بی حُوصِله ای … هیچ کَس حُوصِله ی تو رو نَداره دیگه بایَد فَهمیده باشی هَمه رِفیقِ وَقتایِ خُوشیَن ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار