یا ربّ محمّد ، بحقّ محمّد ، اشفع صدر محمّد ،به ظهور الحجّت ی...

یا ربّ محمّد ، بحقّ محمّد ، اشفع صدر محمّد ،به ظهور الحجّت

یا ربّ حیدر ، بحقّ حیدر، اشفع صدر حیدر به ظهور الحجّت یا ربّ زهرا ، بحقّ زهرا ، اشفع صدر زهرا به ظهور الحجّت یا ربّ حسن ، بحقّ حسن ، اشفع صدر حسن به ظهور الحجّت یا ربّ حسین ، بحقّ حسین ، اشفع صدر حسین ، به ظهور الحجّت یا ربّ سجاد ، بحقّ سجاد ، اشفع صدر سجاد ، به ظهور الحجّت یا ربّ باقر ، بحقّ باقر ، اشفع صدر باقر به ظهور الحجّت یاربّ صادق ، بحقّ صادق ، اشفع صدر صادق ، به ظهور الحجّت یاربّ کاظم ، بحقّ کاظم ، اشفع صدر کا‌ظم به ظهور الحجّت یاربّ رضا ، بحقّ رضا ، اشفع صدر رضا به ظهور الحجّت یاربّ جواد ، بحقّ جواد ، اشفع صدر جواد به ظهور الحجّت یاربّ هادی ، بحقّ هادی ، اشفع صدر هادی ، به ظهور الحجّت یاربّ حسن ، بحقّ حسن ، اشفع صدر حسن به ظهور الحجّت یاربّ مہدی ، بحقّ مہدی ، اشفع صدر مہدی ، به ظهور الحجّت یاربّ زینب ، بحقّ زینب ، اشفع صدر زینب به ظهور الحجّت یاربّ رقیه ، بحقّ رقیه ، اشفع صدر رقیه به ظهور الحجّت یاربّ رباب ، بحقّ رباب ، اشفع صدر رباب به ظهور الحجّت یاربّ اصغر ، بحقّ اصغر ، اشفع صدر اصغر به ظهور الحجّت یاربّ اکبر ، بحقّ اکبر ، اشفع صدر اکبر به ظهور الحجّت یاربّ قاسم ، بحقّ قاسم ، اشفع صدر قاسم به ظهور الحجّت یا ربّ ابـالـفـضـــــل بحقّ ابـالـفـضـــــل اشفع صدر ابـالـفـضـــــل به ظـہـور الحـجّـــــت اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار