سلااااااااااام بچه ها با عشقم آشتی کردم:-):-):-):-):-):-)