﷽گرمــای تابستــان چه لذت بخـش استوقتی با خــُـدا معامله بهِ...

گرمــای تابستــان چه لذت بخـش است وقتی با خــُـدا معامله بهِشــت و جهنم می کنم گرما را به جــان می خَرم... اما حِجــابم را با جهنم عوض نخواهــم کرد چـــادرَم! در این گرمـای تـابستـان؛ وقتی پیچیده می شـوم میـان سیـاهی ات، تنهــا دلخـوشی ام به این اسـت که... عرقِ روی ِ پیشـانی ام عرقِ بنـدگی اسـت، نـه عرق شَـرم... بـاور کـن، معنیِ این همه حرارت و گرما را به جان خریدن ، تحمـل نیسـت... عشق اسـت؛ عشق بـه خُـدا... #من_حافظ_امانت_مادرم_زهرا_هستم #دعاکنیدامانتدارخوبی_باشم #چادر_زیبای_من #حجاب #عفاف #چادر #حیا#دختر

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...