ﻳﻪ پسر ﺧﻮﺏ : ﻧﻪ ﻫﺮﺯ ﻣﻴـــﭙﺮﻩ ، ﻧﻪ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ، ﻧﻪ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻣﻴ...

ﻳﻪ پسر ﺧﻮﺏ : ﻧﻪ ﻫﺮﺯ ﻣﻴـــﭙﺮﻩ ، ﻧﻪ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ، ﻧﻪ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻣﻴﻜﺸﻪ ، ﻧﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻴﻜﻨﻪ :/








و ﻧﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ |:



میگـی هسـت؟؟؟؟؟!!
دوغتو بنوش:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها