یه مسابقه ای گذاشته بودم بین ترول ها که این دو تا ترول به