گـــاهــے ..


عـــمـــر تــلـف مــے شــود  ..


بــہ پــاے ...

گـــاهــے ..عـــمـــر تــلـف مــے شــود ..


بــہ پــاے يـــکـ ..


احـــســاس


گـــاهــے ..


احـــســاس ..


تــلـــف مــے شـــود ..


بـــہ پــاے ..


عـــمـــر


و چــہ عـــذابــے مــے کــشــد ،


کــســے کــہ هــمــ عـــمـــرش تــلــف شــده


هــمــ احـــســاســـش . . .


دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار