مُهِم این نیست که دیگران مرا مسخره کُننمهم این نیست که لباسم...

مُهِم این نیست که دیگران مرا مسخره کُننمهم این نیست که لباسم مُد نیست

مهم این نیست که قیافم سادس

مهم این است که از هرنوع نگاه های آزارنده آزادم

مهم این است که از آزار های جنسی در امانم

مهم این است که خودم را درگیر آرایش های بیهوده نمی کنم

مهم این است که الگویم حضرت زَهراست نه بازیگران هالیوودی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار