پسری که تو را دوست داشته باشد تنت را عریان نمیکند بانو...بلک...

پسری که تو را دوست داشته باشد تنت را عریان نمیکند بانو...

بلکه لباس عروس بر تنت میکند... بفهم عشق اگر واقعا عشق بود لذت بوسه بر پیشانی خیلی بیشتر از لب دادن بود اگر عشق واقعا باشد همان دستانت را ک میگیرد حتی برای لحظه ای دیوانه اش میکند واز برق چشمانت مست میشود. احتیاج به هم اغوشی و هم خوابی نیست اگر عشقت مردانگی داشته باشد از دوری یکدیگر هم لذت میبرید چون مطمئن هستی جایت در میان قلبش ثابت و دست نخوردنیست لازم نیست هر روز هفت قلم ارایش کنی ک مبادا خوشگلتر از تو دلش را ببرد خیالت تخت است ک تو با همان قیافه ی واقعیت حاکم ذهن او هستی این مطمئن بودن رابطه یعنی ب خود بالیدن ک یک مرد در زندگی داری تا همیشه تکیه گاهت است و یقین داری ک تنهاانتخابش توهستی و بــــــــــس  

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار