امروز می تونهروز قشنگی باشه!اگر منهنر این را داشته باشمکه قش...

امروز می تونه

روز قشنگی باشه! اگر من هنر این را داشته باشم که قشنگ زندگی کنم. زیبا ببینم، زیبا نفس بکشم، زیبا صبر کنم. 

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار