سال ها رفتہ و بازتپش گرم تریڹ #خاطره-هامی فشارد دل خاموشم را...

سال ها رفتہ و باز تپش گرم تریڹ #خاطره-ها می فشارد دل خاموشم را بہ تو #می-اندیشم و بہ آڹ ثانیہ هایی ڪہ #گذشت و بہ بی تابی قلبی ڪہ #شڪست تو بیا باراڹ #باش و بر ایڹ تازه گل خستہ ببار تو بیا آتش #باش تو بیا جارے #باش تو بیا باور #ڪڹ عشق هم حس غریب تپش آینہ هاست #تو-بیا-آینہ-باش

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...