مقایسه مناسک حج و مراسم اربعینشرکت کنندگان در مناسک حج:2 میل...

مقایسه مناسک حج و مراسم اربعین

شرکت کنندگان در مناسک حج:2 میلیون نفر شرکت کنندگان در مراسم اربعین:20 میلیون نفر (10 برابر بیشتر) مسیر پیاده روی مناسک حج : 20 کیلومتر مسیر پیاده روی مراسم اربعین: 100 کیلومتر (5 برابر بیشتر) هزینه شرکت در مناسک حج: 10 میلیون تومان(10 برابر بیشتر) هزینه شرکت در مراسم اربعین: 1 میلیون ریال،و رایگان تعداد تلفات زائران مراسم اربعین: تا کنون گزارش نشده تعداد تلفات حاجیان مناسک حج: 3500 نفر در سالهای قبل تعداد 500 نفر کشته و 1000 زخمی فقط در حج امسال "عاملان حج" رسم میهمان‌نوازی را از "خادمان اربعین" بیاموزند #کربلا-حج-فقرا #مرگ_بر_آل_سعود

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار