ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻨﻢ !ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻞ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﺭﯾﺎ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ...

ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻨﻢ !

ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻞ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﺭﯾﺎ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﯼ , ﻫﻮﺍﯼ ﺳﺮﺩ , ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻮﺝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ … … ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﺁﯾﯽ , ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺑﻐﻠﺖ ﮐﻨﺪ , ﻧﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ , ﻧﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﮐﻪ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺳﻢ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است