بالاخره برجام تصویب شد . . . برجام فارغ از بدوخوبش وموافقانو...

بالاخره برجام تصویب شد . . .


برجام فارغ از بدوخوبش وموافقانومخالفاش و تمام حواشیش بالاخره تصویب شد . . .!

حالا نوبت دولته که به وعده هاش عمل کنه !

دوسالی میشه که تمام مشکلات اقتصادی وورزشی وسیاسی و محیط زیست و . . . انداختن گردن تحریمها یا دولت قبل . . .

بعداز عمل نکردن روحانی به وعده حل مشکلات کشور در 100روز!!!

ودرپی آن وعده های بیشمار دولتمردان و . . . بر شکسته شدن ساختمان تحریمها. . .
وهمچنین عملی نشدن وعده های دولت که مدعی بود فردای امضای توافق درهای دنیا به روی اقتصادوسیاستو محیط زیست و . . . کشورمون باز میشه ونشد . . .
آنچه خواسته دولت بود بازهم عملی شد وبرجام به تصویب رسید . . .

حالا دیگه دولت بهونه ای نداره برای حل مشکلات . . .

منتظر حل مشکلات بدون زیربار ذلت رفتن و تحقیر کشور و . . . هستیم . . . !

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار