#طریقه بافت مایوبرای بافت مایو از پشت شورت شروع میکنیم تقریب...

#طریقه بافت مایو

برای بافت مایو از پشت شورت شروع میکنیم تقریبا اندازه 27 سانت زنجیر میزنیم و بافت پایه بلند میزنیم وتو هر زنجیر یک پایه بلند تا دو ردیف میبافیم سپس ردیف سوم از دو طرف 2 دونه کم میکنیم یعنی تو هر ردیف چهارتا کم میشه و ازین به بعد تو هر ردیف کم میکنیم تا ارتفاع به اندازه فاقتون برسه و تا زمانی کم میکنیم که رجمون 8 الی 10 سانتیمتر شود سپس شروع به اضافه کردن از کناره ها میکنیم بدین صورت که در انتهای رج 5 زنجیر زده که دو تا برای دو پایه ی اضافه و3 تای دیگه زنجیر چرخشی برای پایه بلندمون همینطور اضافه میکنیم تا ارتفاع به اندازه فاق برسد سپس شورت تمام میشود وجلوی مایو را شروع میکنیم هر 3 دونه یک گره پیکوت میزنیم ردیف بعد 3 زنجیر یک گره پیکوت دوباره 3 زنجیر سپس در گره پیکوت ردیف قبل پایه کوتاه یا بافت نامریی میزنیم سپس هر ردیف که بالاتر میریم یکی از این گره ها کم میشور مثلا اگر ردیف اول 15 گره پیکوت داشتیم ردیف بعد 14 تا ،«اندازه زیر سینه را تا برجستگی استخان لگندر زیر شکم را بگیرید سپس تقسیم بر دو کنید »این کم کردن پیکوتها رو تا زمانی انجام بدین که ارتفاعش به یک دوم اندازه زیر سینتون تا استخوان لگن بشه بعد ازون شروع به اضافه کردن پیکوت ها کنین «دور تا دور زیر سینتون رو اندازه بگیرین تقسیم بر دو کنین»تا جایی ادامه بدین که به اندازه یک دوم زیر سینتون منهای 4 برسه سپس برای سوتین شروع به بافت پایه بلند میکنیم
لایک کنیدبیشتربذارم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار