#آوای_قلب

...narges...


پیام ناشناس:https://telegram.me/dar2delbot?start=send_PY4e9rB
#نرگس
#یه#دختر#کنکوری
#اردیبهشت#مهربون
#رشته_تحصیلی:#تجربی
#17#ساله

#خوانده_شود👇👇👇 برای یک هفته نیستم ولی یه کار جالبی انجام بدیم در این یه هفته اگه حرفی نظری انتقادی دارید بصورت ناشناس برای من بفرستید https://telegram.me/dar2delbot?start=send_PY4e9rB روی لینک بزنید تا هفته بعد خدانگهدار همه😊😄😆✋👐

#خوانده_شود👇👇👇 برای یک هفته نیستم ولی یه کار جالبی انجام بدیم در این یه هفته اگه حرفی نظری انتقادی دارید بصورت ناشناس برای من بفرستید https://telegram.me/dar2del... روی لینک بزنید تا هفته بعد خدانگهدار همه😊😄😆✋👐

۲ روز پیش
4K
خخخ آمین

خخخ آمین

۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
تلگراممو بنفش کردم 😌 😄

تلگراممو بنفش کردم 😌 😄

۴ روز پیش
7K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
5K
به همون اندازه که ماهی دوست نداره برسه به خشکی دوست دارم

به همون اندازه که ماهی دوست نداره برسه به خشکی دوست دارم

۴ روز پیش
8K
۴ روز پیش
3K
آهــــــاے پـایـیـز! حـواست جمــع بــاشد! دور تــو و تــمـام عـاشـقـانـه هایـت را خط خـــواهـــم کـشـیـد.... اگــر بــا آمـــدنــت..... اوحتی یـــک ســرفـــه کــنــد....👑💜✌

آهــــــاے پـایـیـز! حـواست جمــع بــاشد! دور تــو و تــمـام عـاشـقـانـه هایـت را خط خـــواهـــم کـشـیـد.... اگــر بــا آمـــدنــت..... اوحتی یـــک ســرفـــه کــنــد....👑💜✌

۵ روز پیش
8K