۱ هفته پیش
3K
آیدی تلگرام خودم https://t.me/mahdi00139kian

آیدی تلگرام خودم https://t.me/mahdi00139kian

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
ساخت پارت نهایی کوره شیشه آذر مینا

ساخت پارت نهایی کوره شیشه آذر مینا

۱ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
6K
کوره کارخانه شیشه اذر مینا جام... هنوز راه اندازی نشده جای سوال نشه بگین چجوری داخل کوره عکس گرفتی

کوره کارخانه شیشه اذر مینا جام... هنوز راه اندازی نشده جای سوال نشه بگین چجوری داخل کوره عکس گرفتی

۵ آبان 1396
6K
۲۵ مهر 1396
5K
۲۳ اردیبهشت 1396
7K
۲۸ فروردین 1396
7K