...

3637494

بعضیا رو باید یهو از زندگیت حذف کنی مثل کندن چسب زخم از روی پوست، درد داره اما یهو میکنیش و خلاص.

این حساب کاربری خصوصی میباشد