...

3637494

برام همتون مردید .....(ایرانم تسلیت ..#سانچی)التماس دعا

هنوز رو خاکیم یادمان نمیکنند !...وای به روزی که خاکمان کنند !

هنوز رو خاکیم یادمان نمیکنند !...وای به روزی که خاکمان کنند !

۱۵ ساعت پیش
5K
😊😊😊

😊😊😊

۲۴ تیر 1396
17K
بضی اتفاقا چقد نَحسَنُ! بهم میریزن سلولایِ مغزمُـ!

بضی اتفاقا چقد نَحسَنُ! بهم میریزن سلولایِ مغزمُـ!

۸ فروردین 1396
35K