چ بخوایـ چ نخوایـ

چ بخوایـ چ نخوایـ

۶ روز پیش
4K
آیَنْدَمْوْ بی تو نَدیده میفرُشَمـ

آیَنْدَمْوْ بی تو نَدیده میفرُشَمـ

۷ روز پیش
4K
🐱😻😸

🐱😻😸

۱ هفته پیش
5K
😻😸😸🐱

😻😸😸🐱

۱ هفته پیش
6K
ریاعـ نباشعـ یه وختـ :)

ریاعـ نباشعـ یه وختـ :)

۱ هفته پیش
5K
گـــــرگ باش مثل خر نمیدونم چرا .کلآ خواستم بگم منم آنلاینم ‹(ツ)› <) )> _/_ این روزها فعال نباشی پشتت حرف در میارن!!!!!!!!! 🌷 🌿

گـــــرگ باش مثل خر نمیدونم چرا .کلآ خواستم بگم منم آنلاینم ‹(ツ)› <) )> _/_ این روزها فعال نباشی پشتت حرف در میارن!!!!!!!!! 🌷 🌿

۲۸ تیر 1396
6K
انقَد حرفائ پُشتِ سَرَم عجیبِ کِ بِ خودمم شَک دارَم=|🔥🎠

انقَد حرفائ پُشتِ سَرَم عجیبِ کِ بِ خودمم شَک دارَم=|🔥🎠

۱۵ تیر 1396
3K
یهو شلوغـ شد دورِتـ😔 این دوونهـ تنها شد

یهو شلوغـ شد دورِتـ😔 این دوونهـ تنها شد

۲۶ اردیبهشت 1396
4K
fuck-u

fuck-u

۲۴ اردیبهشت 1396
4K
مادر

مادر

۷ اردیبهشت 1396
3K
.

.

۷ اردیبهشت 1396
3K
#😂

#😂

۷ اردیبهشت 1396
3K
میخوام پرواز کنم😂 new

میخوام پرواز کنم😂 new

۴ اردیبهشت 1396
3K
سایپا مطمعنـ😒

سایپا مطمعنـ😒

۲ اردیبهشت 1396
3K
😔

😔

۲ اردیبهشت 1396
4K
#هوس#باز💖😥

#هوس#باز💖😥

۲۵ فروردین 1396
3K
بقول بهروز وثوق : باخت ما از رفاقت با نارفیقان بود وگرنه ما کجا ، باخت کجا! #توئیت @mr.bm

بقول بهروز وثوق : باخت ما از رفاقت با نارفیقان بود وگرنه ما کجا ، باخت کجا! #توئیت @mr.bm

۱۳ فروردین 1396
5K
#ex

#ex

۱۰ فروردین 1396
5K
#mr_bm

#mr_bm

۱۰ فروردین 1396
4K
#👌 number one

#👌 number one

۱۰ فروردین 1396
5K