ایدیـ اینستامـ👑💎🙏🏼

ایدیـ اینستامـ👑💎🙏🏼

۴ آبان 1396
3K
شمر سوار بر وانت پیکان 😓 میخوان دل مردمو شاد کنن یا تعذیه در بیارن 😀

شمر سوار بر وانت پیکان 😓 میخوان دل مردمو شاد کنن یا تعذیه در بیارن 😀

۸ مهر 1396
10K
به موج ها بگو کمی یواش تر بهم زنند حوالی تو یک نفر دلی به دریا زده است عطر تو را نفس زدم درون سینه آنقدر که آه هم می کشم بوی تو پخش می ...

به موج ها بگو کمی یواش تر بهم زنند حوالی تو یک نفر دلی به دریا زده است عطر تو را نفس زدم درون سینه آنقدر که آه هم می کشم بوی تو پخش می شود بریز هرچه رنگ را به پرده ی جهان من که روی بوم من فقط ...

۱ شهریور 1396
6K
بیا بازم ک از این زندگی خستم 😉

بیا بازم ک از این زندگی خستم 😉

۳۱ مرداد 1396
8K
🐱😻😸

🐱😻😸

۲۲ مرداد 1396
6K
😻😸😸🐱

😻😸😸🐱

۲۱ مرداد 1396
7K
ریاعـ نباشعـ یه وختـ :)

ریاعـ نباشعـ یه وختـ :)

۱۸ مرداد 1396
6K
گـــــرگ باش مثل خر نمیدونم چرا .کلآ خواستم بگم منم آنلاینم ‹(ツ)› <) )> _/_ این روزها فعال نباشی پشتت حرف در میارن!!!!!!!!! 🌷 🌿

گـــــرگ باش مثل خر نمیدونم چرا .کلآ خواستم بگم منم آنلاینم ‹(ツ)› <) )> _/_ این روزها فعال نباشی پشتت حرف در میارن!!!!!!!!! 🌷 🌿

۲۸ تیر 1396
7K
انقَد حرفائ پُشتِ سَرَم عجیبِ کِ بِ خودمم شَک دارَم=|🔥🎠

انقَد حرفائ پُشتِ سَرَم عجیبِ کِ بِ خودمم شَک دارَم=|🔥🎠

۱۵ تیر 1396
5K
یهو شلوغـ شد دورِتـ😔 این دوونهـ تنها شد

یهو شلوغـ شد دورِتـ😔 این دوونهـ تنها شد

۲۶ اردیبهشت 1396
5K
fuck-u

fuck-u

۲۴ اردیبهشت 1396
5K
مادر

مادر

۷ اردیبهشت 1396
4K
.

.

۷ اردیبهشت 1396
4K
#😂

#😂

۷ اردیبهشت 1396
4K
میخوام پرواز کنم😂 new

میخوام پرواز کنم😂 new

۴ اردیبهشت 1396
4K
سایپا مطمعنـ😒

سایپا مطمعنـ😒

۲ اردیبهشت 1396
4K
😔

😔

۲ اردیبهشت 1396
4K
#هوس#باز💖😥

#هوس#باز💖😥

۲۵ فروردین 1396
4K
بقول بهروز وثوق : باخت ما از رفاقت با نارفیقان بود وگرنه ما کجا ، باخت کجا! #توئیت @mr.bm

بقول بهروز وثوق : باخت ما از رفاقت با نارفیقان بود وگرنه ما کجا ، باخت کجا! #توئیت @mr.bm

۱۳ فروردین 1396
6K
#ex

#ex

۱۰ فروردین 1396
6K