فَردآ تَوَلدمع❤ بالآخرع ی سآلم گذشت:|| فَهمیدم همیشع همونی ک میخآی نمیشع😿 فهمیدم اونی ک باهاتع الزاما دوستِت نیس💔 فهمیدم کسی ک تُ نگآه اول ازش بدت میآد ی روزی میشع بهترین دوستِت و بلعَکس:|| ...

فَردآ تَوَلدمع❤ بالآخرع ی سآلم گذشت:|| فَهمیدم همیشع همونی ک میخآی نمیشع😿 فهمیدم اونی ک باهاتع الزاما دوستِت نیس💔 فهمیدم کسی ک تُ نگآه اول ازش بدت میآد ی روزی میشع بهترین دوستِت و بلعَکس:|| فهمیدم ک بی تَفاوتی بزرگ ترین اِنتقامع:| تَنَفر ی نوع عِشقع❤ دلخوری و نآراحَتی از ...

۲۴ خرداد 1397
8K
هَمهـ اوَلِش خوبن🎈 همهـ اولِش دوست دارَن💫 همهـ اولِش واست وَقت میزارَن🍃 بِبین واسهـ کی تا آخَرِش مِثل اَولی... #jennie #blackpink

هَمهـ اوَلِش خوبن🎈 همهـ اولِش دوست دارَن💫 همهـ اولِش واست وَقت میزارَن🍃 بِبین واسهـ کی تا آخَرِش مِثل اَولی... #jennie #blackpink

۷ خرداد 1397
9K
یع سِری از عآدم ها رو حآضرے همع جورع کِنار خودت دآشتع باشی^^ بع عنوآن هَر چیزی که میشع و امکان دآرع:||| [عشق...دوست...رفیق] مُهم بودنِشونع :|| اینکع مُطمئن بآشی که هسدَن، چِع دور چِع نزدیک:||| ...

یع سِری از عآدم ها رو حآضرے همع جورع کِنار خودت دآشتع باشی^^ بع عنوآن هَر چیزی که میشع و امکان دآرع:||| [عشق...دوست...رفیق] مُهم بودنِشونع :|| اینکع مُطمئن بآشی که هسدَن، چِع دور چِع نزدیک:||| حَتی اگع غَریبع تَرین عآشنا بشن:|| حتی اگع دیدنِشون..حرف زدن باهآشون..سآلی ی بآر باشع....حتی اگع ...

۵ خرداد 1397
15K
چیکآر میکنی اینجوری ک دیونع میشم🙈😻 بیآ دلبریتُ یکم کَمتَرِش کُن😻 حدی دارع دل بُردن...واسع تُ مردن👻 همع ی عآلم ای وای چ بدع حالم😷 دلم دیگع طآقت ندارع دلم بیقرآرع دارع کم میارع:|~ دیگع ...

چیکآر میکنی اینجوری ک دیونع میشم🙈😻 بیآ دلبریتُ یکم کَمتَرِش کُن😻 حدی دارع دل بُردن...واسع تُ مردن👻 همع ی عآلم ای وای چ بدع حالم😷 دلم دیگع طآقت ندارع دلم بیقرآرع دارع کم میارع:|~ دیگع خستم از حالت چشاتُ👀 حآلای باحال نصفع کارع😹 👌 #سهونآم😻 #اکسو❤

۳ خرداد 1397
22K
_بَچـه که بودَم اَز بَس مَغرور بودم👶 🏻 🍃 _هَروقت مآمآنم میرَفت🚶 ‍♀️💙 _جآیی مَنـو بآ خودش نمیبُرد🍭 🐾 _مِثلِ بَقیه بَچه هآ پُشتش گریه نمیکردَم🙈 _وَلی به مَحضی کهـ میرَفت🌙 ~.~ _میتِرِکیدَم اَز گریهـ😿 ...

_بَچـه که بودَم اَز بَس مَغرور بودم👶 🏻 🍃 _هَروقت مآمآنم میرَفت🚶 ‍♀️💙 _جآیی مَنـو بآ خودش نمیبُرد🍭 🐾 _مِثلِ بَقیه بَچه هآ پُشتش گریه نمیکردَم🙈 _وَلی به مَحضی کهـ میرَفت🌙 ~.~ _میتِرِکیدَم اَز گریهـ😿 💦 _بُزُرگ که شُدَم👤 👑 _رَفتنآی زیآدی دیدَم👀 💥 _چیزآی زیآدی اَز دَست دآدَم💔 ^^ ...

۱ خرداد 1397
19K
گاهی وقتادل آدم گرفته، ولی گریه نمیکنه، بغضم نمیکنه. فقط یه حس لعنتی میاد سراغت. حس میکنی قلبت داره تو آتیش میسوزه. قلبتو فشار میدی تا آروم بشی، اما نمیشه. داد میزنی، اما بی صدا‌‌‌‌... ...

گاهی وقتادل آدم گرفته، ولی گریه نمیکنه، بغضم نمیکنه. فقط یه حس لعنتی میاد سراغت. حس میکنی قلبت داره تو آتیش میسوزه. قلبتو فشار میدی تا آروم بشی، اما نمیشه. داد میزنی، اما بی صدا‌‌‌‌... غمگین ترین آهنگی که داری رو میزنی و اونقدر به اونی که نیست فکر میکنی ...

۳۰ اردیبهشت 1397
21K
کآش یِ مغازه بود... میرفتی توش میگفتی بی‌زحمت یکم

کآش یِ مغازه بود... میرفتی توش میگفتی بی‌زحمت یکم"خیالِ خوش"میخوام ببخشید این"خنده‌ها از تهِ دل"چند؟ آقا؟این "آرامشا"لحظه‌ای چند؟؟ این "بیخیالیا"کِ میپاشن رو زندگی مشتی چند؟؟ از این "روزایی ک بی بغضن"دارین؟؟ نه... کاش جایی بود میشد رفتٌ گفت آقا یِ "زندگی"میخوام جنسِ خوبش لطفا... #jisoo❤ #blackpink❤

۲۸ اردیبهشت 1397
17K
چِع بَلآیے سَـرِتـ اومَدِع☹ ️؟ _بُزرگـ شُدَمـ :)💔 #ros❤ #blackpink❤

چِع بَلآیے سَـرِتـ اومَدِع☹ ️؟ _بُزرگـ شُدَمـ :)💔 #ros❤ #blackpink❤

۲۷ اردیبهشت 1397
17K
ماهیمون هی میخواست یه چیزی بهم بگه ! تا دهنشو باز میکرد آب میرفت تو دهنش و نمیتونست بگه ؛ دست کردم تو آکواریوم درش آوردم ... شروع کرد از خوشحالی بالا پایین پریدن ، ...

ماهیمون هی میخواست یه چیزی بهم بگه ! تا دهنشو باز میکرد آب میرفت تو دهنش و نمیتونست بگه ؛ دست کردم تو آکواریوم درش آوردم ... شروع کرد از خوشحالی بالا پایین پریدن ، دلم نیومد دوباره بندازمش اون تو ؛ اینقدر بالا پایین پرید تا خسته شد خوابید ...

۲۵ اردیبهشت 1397
14K
دو چیز تو دُنیٓا خیلۍ سَختہـ👼 🏻 🍕 - یِکۍ فََرآموش کَردَن🐬 🖖 🏾 - یِکۍ مُنتَظِر موندَن🐼 🍉 - امآ میدونۍ سَخت تَر از این دوتآ چیہـ؟💘 ^^ - اینکہـ نَدونۍ اونۍ کِہـ دوسِش ...

دو چیز تو دُنیٓا خیلۍ سَختہـ👼 🏻 🍕 - یِکۍ فََرآموش کَردَن🐬 🖖 🏾 - یِکۍ مُنتَظِر موندَن🐼 🍉 - امآ میدونۍ سَخت تَر از این دوتآ چیہـ؟💘 ^^ - اینکہـ نَدونۍ اونۍ کِہـ دوسِش دآرۍ رو🌪 🌹 - بآیَد فَرآموش کُنۍ=}🍷 - یآ مُنتَظِرِش بِمونۍ💒 ~.~ #سهونیم*-* #فریم_منتظرتم_تا_برگردی💔 #مهسیس-.- ...

۶ تیر 1396
10K
میدونے... بعضی وقتا مجبوری که قوی بمونی =]👽 ∞ تو محکومی به قوی بودن... چون دستی نیس که اگه خوردی زمین بلندت کنه😼 👐 محکم باش🔥 ✊ سنگ باش... اینجا جایی برای دخترونگی هات نیس ...

میدونے... بعضی وقتا مجبوری که قوی بمونی =]👽 ∞ تو محکومی به قوی بودن... چون دستی نیس که اگه خوردی زمین بلندت کنه😼 👐 محکم باش🔥 ✊ سنگ باش... اینجا جایی برای دخترونگی هات نیس :):👐 #ووهیـم*-* #مهسیس-.- #قلب_عآبی💙

۳ تیر 1396
15K
اینْ کِ بِرۍ🐽 🌵 -تؤ حَموٓمـ گِریہ کُنۍُ👀 💧 -بَعد قِرمِزۍ چِشآتُ🙇 🏻 ‍♀🎈 -بِ زیآدۍ زیرِ دوٓش موٌندَن🚿 🍃 -نِسبَتـ بِدۍ🙊 🍕 -خِعلۍ مَظلوٓمآنَس=]💕 #میناهـم*-* #مهسیس-.- #minah^^ #gilrsday^-^

اینْ کِ بِرۍ🐽 🌵 -تؤ حَموٓمـ گِریہ کُنۍُ👀 💧 -بَعد قِرمِزۍ چِشآتُ🙇 🏻 ‍♀🎈 -بِ زیآدۍ زیرِ دوٓش موٌندَن🚿 🍃 -نِسبَتـ بِدۍ🙊 🍕 -خِعلۍ مَظلوٓمآنَس=]💕 #میناهـم*-* #مهسیس-.- #minah^^ #gilrsday^-^

۱ تیر 1396
13K
- مصَلَن برمـْ لبهـ ۍ بآلکُن بشینَمـْ🖖🏿^^ - حَوآسَم نبآشهـ بخوآمـْ تکیهـ بدمـْ🙇🏻🍃 - یِہو پُشتَم خآلۍ شهـ:)🌠 #سهونیم*-* #مهسیس-.-

- مصَلَن برمـْ لبهـ ۍ بآلکُن بشینَمـْ🖖🏿^^ - حَوآسَم نبآشهـ بخوآمـْ تکیهـ بدمـْ🙇🏻🍃 - یِہو پُشتَم خآلۍ شهـ:)🌠 #سهونیم*-* #مهسیس-.-

۳۰ خرداد 1396
13K
مَن مَغرور نیستَم فَقَط با کَسی میمونَم که بَراش یه اولَویَتَم نه یِه گُزینه(:💙 #سهونیـم*.* #اکیپ_تیک_تاک

مَن مَغرور نیستَم فَقَط با کَسی میمونَم که بَراش یه اولَویَتَم نه یِه گُزینه(:💙 #سهونیـم*.* #اکیپ_تیک_تاک

۲۶ خرداد 1396
14K
هَمهـ چیـ از [15] سال پـیش [۲۵] خردآد ساعت [۸] تو یه صبحـ بهاریـ شروع شد زمانـی ک منـ ب خدا جوابـ [بلهـ] دادمـ #مثلا_تولدمعـ #تولدمـ_هپی_مپی #سهونیمو😍 #اکیپ_تیک_تاک

هَمهـ چیـ از [15] سال پـیش [۲۵] خردآد ساعت [۸] تو یه صبحـ بهاریـ شروع شد زمانـی ک منـ ب خدا جوابـ [بلهـ] دادمـ #مثلا_تولدمعـ #تولدمـ_هپی_مپی #سهونیمو😍 #اکیپ_تیک_تاک

۲۵ خرداد 1396
13K
.درد داره...👤 👈 🏻 موقعی که هنوزم #دوسش داری امّا نبایَد به رویِ خودت بیاری...💔 🙂 موقعی که میخوای مِثه #قبل شی امّا نمیشه...🔙 🤕 موقعی که یادِ کاراش میوفتی و یه #لبخند میاد گوشه ...

.درد داره...👤 👈 🏻 موقعی که هنوزم #دوسش داری امّا نبایَد به رویِ خودت بیاری...💔 🙂 موقعی که میخوای مِثه #قبل شی امّا نمیشه...🔙 🤕 موقعی که یادِ کاراش میوفتی و یه #لبخند میاد گوشه یِ لَبِتْ...💜 ☺ ️ موقعی که #دل یه چیز میگه و #عقل یه چیزِ دیگه...👽 ...

۲۴ خرداد 1396
25K
گـآااهـی بِهـ [ اِجبـآاار ] ، یِکـی رُو اَز خُودِتْ [ میرُونـی ] ... اینکِهـ یِکـی رُو [ بِخوـااای ] اَمّا بااا هَمِهـ ی وُجـودِت [ پَسِشْ بِزَنـی ] ... وَ اُونْ فَقـط [ تَلخـی ...

گـآااهـی بِهـ [ اِجبـآاار ] ، یِکـی رُو اَز خُودِتْ [ میرُونـی ] ... اینکِهـ یِکـی رُو [ بِخوـااای ] اَمّا بااا هَمِهـ ی وُجـودِت [ پَسِشْ بِزَنـی ] ... وَ اُونْ فَقـط [ تَلخـی حَرفـآااتْ ] رُو بِفَهمِهـ نَهـ [ سُرخـی چٍشـاااتْ ] رُو ... خِیلــ‍ـی [ سَختِهـ ] ...

۲۱ خرداد 1396
13K
نهـ میتونـم جلوت اینـ بحثرو بازش کـنم نهـ میتونـم با غمهـ تنهایـی سازش کنم نهـ غرور اجازهـ میدهـ کهـ بهـ تو خواهشـ کنمـ ولیـ منـ دلم پر میزنهـ موهاتـو نوازشـ کنم #نوازش #اهنگـی_که_قفلم_روش*-* #اکیپ_تیک_تاک

نهـ میتونـم جلوت اینـ بحثرو بازش کـنم نهـ میتونـم با غمهـ تنهایـی سازش کنم نهـ غرور اجازهـ میدهـ کهـ بهـ تو خواهشـ کنمـ ولیـ منـ دلم پر میزنهـ موهاتـو نوازشـ کنم #نوازش #اهنگـی_که_قفلم_روش*-* #اکیپ_تیک_تاک

۲ فروردین 1396
14K
تو مُردی از نظر من و دستات نمیتونن از داخل عکس اشکامو پاک کُنن :)) #اکیپ_تیک_تاک #بومـیم*-*

تو مُردی از نظر من و دستات نمیتونن از داخل عکس اشکامو پاک کُنن :)) #اکیپ_تیک_تاک #بومـیم*-*

۲۸ اسفند 1395
11K
از دَست دادنِ کَسی دوستِش داری آسون نیست اما از دَست دادنِ خودِت بَدتره:) #میناهـم*-* #اکیپ_تیک_تاک #مثلن_همهچی_مث_قبلنا_شه*-*

از دَست دادنِ کَسی دوستِش داری آسون نیست اما از دَست دادنِ خودِت بَدتره:) #میناهـم*-* #اکیپ_تیک_تاک #مثلن_همهچی_مث_قبلنا_شه*-*

۲۷ اسفند 1395
10K