سال جدید میلادی رو به همه مذهبها تبریک میگم

سال جدید میلادی رو به همه مذهبها تبریک میگم

۳ هفته پیش
1K
۲۰ آذر 1398
159
۲۰ آذر 1398
142
۱۸ آذر 1398
142
۱۸ آذر 1398
142
۱۸ آذر 1398
139
۱۸ آذر 1398
135
۱۸ آذر 1398
166
۱۸ آذر 1398
136
۸ آذر 1398
129
۸ آذر 1398
132
۸ آذر 1398
123
خسته‌تر از خسته ، منم

خسته‌تر از خسته ، منم

۶ آذر 1398
125
۶ آذر 1398
124
۵ آذر 1398
122
۵ آذر 1398
115
داشتنِ خط قرمز برای خودت خوبه.

داشتنِ خط قرمز برای خودت خوبه.

۵ آذر 1398
114
♥خوب است و عمرے خوب مے ماند مردے ڪه روے از #عشق مےگیرد دنیـــــــــا اگر بد بود و بد تا ڪرد یڪ #مردعاشــــق خوب مےمیرد

♥خوب است و عمرے خوب مے ماند مردے ڪه روے از #عشق مےگیرد دنیـــــــــا اگر بد بود و بد تا ڪرد یڪ #مردعاشــــق خوب مےمیرد

۴ آذر 1398
155
۴ آذر 1398
114
۳ آذر 1398
117