زمانیکه به چالش کشیده میشوند تهمت میزنن

زمانیکه به چالش کشیده میشوند تهمت میزنن

۴ ساعت پیش
2K
۱ روز پیش
7K
📣 عمارنماهایی که از اعتماد مردم سوء استفاده کرده و در بزنگاههای سیاسی، انقلابیهای اصیل را مورد حمله قرار میدهند...

📣 عمارنماهایی که از اعتماد مردم سوء استفاده کرده و در بزنگاههای سیاسی، انقلابیهای اصیل را مورد حمله قرار میدهند...

۱ روز پیش
7K
آقای حاج سعید قاسمی امام خمینی فرمود: حفظ نظام اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام زمان هم واجبتر است. چرا سران خائن مملکتی را معادل نظام اسلامی قرار میدهید که حفظ جانشان از حفظ ...

آقای حاج سعید قاسمی امام خمینی فرمود: حفظ نظام اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام زمان هم واجبتر است. چرا سران خائن مملکتی را معادل نظام اسلامی قرار میدهید که حفظ جانشان از حفظ جان امام زمان هم واجبتر است؟

۱ روز پیش
6K
کسانی که در انتخابات دوقطبی انقلابی - لیبرال و قوه قضاییه - دولت ، راه انداخته بودند، اعتقادی به فاسد بودنِ روسای سه قوه ندارند.

کسانی که در انتخابات دوقطبی انقلابی - لیبرال و قوه قضاییه - دولت ، راه انداخته بودند، اعتقادی به فاسد بودنِ روسای سه قوه ندارند.

۱ روز پیش
6K
📣کدام یک از مسوولین بغیر از رهبرانقلاب ، از احمدی نژاد و یارانش حمایت کرده است؟ 👈کسانیکه به رهبری تهمت باهم بودن باخائنین را میزنند، هدفشان تضعیف جبهه ی حق است.

📣کدام یک از مسوولین بغیر از رهبرانقلاب ، از احمدی نژاد و یارانش حمایت کرده است؟ 👈کسانیکه به رهبری تهمت باهم بودن باخائنین را میزنند، هدفشان تضعیف جبهه ی حق است.

۱ روز پیش
6K
امام خمینی لیبرالها را ایادی امریکا میدانست اما عمارنماها آنها را بی عرضه ای میدانند که عقل اقتصادی ندارند...

امام خمینی لیبرالها را ایادی امریکا میدانست اما عمارنماها آنها را بی عرضه ای میدانند که عقل اقتصادی ندارند...

۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
8K
۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
📣 جبهه شبه حق، از کسانی که مورد اعتماد مردم هستند دفاع میکند تا برای خود ، کسب آبرو و اعتبار کند...

📣 جبهه شبه حق، از کسانی که مورد اعتماد مردم هستند دفاع میکند تا برای خود ، کسب آبرو و اعتبار کند...

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
📣بدعت در دین و تهمت به رهبرانقلاب

📣بدعت در دین و تهمت به رهبرانقلاب

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K