علیرضا

alireza3841

تو دنیای منی اما.....به دنیا اعتمادی نیست

ساحل زیبای دریا.کنگان

ساحل زیبای دریا.کنگان

۱۶ شهریور 1397
5K
شوقی به جهانم نیست،دیدی که چِهاکردی حرفی به زبانم نیست،عمرم به فَـنا کـردی رسوای جهان گشتم،سو سوی نگاهم رفت روزی که مرا با غــم،تنها تو رَها کـردی رفتی و نگاه من، پشت سر تو مانـده ...

شوقی به جهانم نیست،دیدی که چِهاکردی حرفی به زبانم نیست،عمرم به فَـنا کـردی رسوای جهان گشتم،سو سوی نگاهم رفت روزی که مرا با غــم،تنها تو رَها کـردی رفتی و نگاه من، پشت سر تو مانـده ای رفته ز دست من،بسیارجفا کـردی ای کاش تو را هرگز،محتـاج نبینم من با اینکه ...

۳ اسفند 1396
4K
تا نگاهم بکنی از هیجان خواهم مـُرد! آنکه با چشم ِ خود آدم بُکُشد قاتل نیست . . .؟!

تا نگاهم بکنی از هیجان خواهم مـُرد! آنکه با چشم ِ خود آدم بُکُشد قاتل نیست . . .؟!

۳ اسفند 1396
4K
۲۵ بهمن 1396
5K
۲۵ بهمن 1396
4K
۲۵ بهمن 1396
4K
۲۵ بهمن 1396
4K
۲۵ بهمن 1396
3K
۲۵ بهمن 1396
3K
۲۵ بهمن 1396
11K
۲۵ بهمن 1396
10K
۲۵ بهمن 1396
9K
۱۴ آذر 1396
5K
۱۴ آذر 1396
5K
۱۴ آذر 1396
5K
۱۴ آذر 1396
5K
۱۰ آذر 1396
2K
۱۰ آذر 1396
2K
۱۰ آذر 1396
2K
۱۰ آذر 1396
2K