alvann

هنگام مواجه شدن با؛ابلهان...

انسان تنها،یک راه؛برای نشان دادن شعورش دارد ،که

با آنها همکلام نشود...

۷ ساعت پیش
4K
۸ ساعت پیش
7K
سلام جمعتون شاد ⚘

سلام جمعتون شاد ⚘

۸ ساعت پیش
6K
۲۰ ساعت پیش
4K
۲۱ ساعت پیش
3K
سلام عصرتون بخیر ⚘

سلام عصرتون بخیر ⚘

۱ روز پیش
12K
دم همتون گرم منم دوستتون دارم♥ ️⚘

دم همتون گرم منم دوستتون دارم♥ ️⚘

۲ روز پیش
6K
سلام صبحتووون بخیر 😊

سلام صبحتووون بخیر 😊

۲ روز پیش
9K
۲ روز پیش
9K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
6K
اردیبهشتی نیستم ولی خواستم یه حالی به اردیبهشتیا بدم 👍 🏻 😁 😉

اردیبهشتی نیستم ولی خواستم یه حالی به اردیبهشتیا بدم 👍 🏻 😁 😉

۴ روز پیش
5K
سلام روزتون بخیر امروزم ما جمعه داریم 🤔 😂

سلام روزتون بخیر امروزم ما جمعه داریم 🤔 😂

۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
3K
۵ روز پیش
5K
۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
5K
۵ روز پیش
4K