۱ ساعت پیش
353
🙊😿

🙊😿

۱۳ ساعت پیش
3K
😂😂😂😂

😂😂😂😂

۱ روز پیش
3K
وضعیت زندگیم از دو سالگی تا الان همونی که پشت همونی ام که هستم

وضعیت زندگیم از دو سالگی تا الان همونی که پشت همونی ام که هستم

۳ روز پیش
11K
جاتون خالی نامردا

جاتون خالی نامردا

۳ روز پیش
4K
😂😂😂ما که نداشتیم تا حالا ولی زنده ایم

😂😂😂ما که نداشتیم تا حالا ولی زنده ایم

۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
5K
🙊🙊😌دیوووووووث چه بدنی ساخته

🙊🙊😌دیوووووووث چه بدنی ساخته

۴ روز پیش
16K
۵ روز پیش
5K
مرد باشی یا زن مرگ تمامت می کند. پس انسان باش تا جاودانه زندگی کنی! #رابرت_دنیرو

مرد باشی یا زن مرگ تمامت می کند. پس انسان باش تا جاودانه زندگی کنی! #رابرت_دنیرو

۶ روز پیش
3K
خدایی کسی مث من میتونین پیدا کنین تو این زمونه؟ با وجود این همه شیطونی حتی یدونه پی وی ندارم

خدایی کسی مث من میتونین پیدا کنین تو این زمونه؟ با وجود این همه شیطونی حتی یدونه پی وی ندارم

۶ روز پیش
5K
جاتون خالی😌

جاتون خالی😌

۶ روز پیش
6K
: عشق، تعریف ساده‌ای دارد؛ چشمانت...

: عشق، تعریف ساده‌ای دارد؛ چشمانت...

۶ روز پیش
4K
۶ روز پیش
7K
😖

😖

۷ روز پیش
6K
منو یاد خاطرات🙂یادش بخیر ۳۰ سال پیش

منو یاد خاطرات🙂یادش بخیر ۳۰ سال پیش

۷ روز پیش
7K
۱ هفته پیش
5K
😉نفسممممممممممم همه کسمممم😌

😉نفسممممممممممم همه کسمممم😌

۲ هفته پیش
6K
بهترین نیستم ولی گردنم کلفت بهترینو میخوام🙄

بهترین نیستم ولی گردنم کلفت بهترینو میخوام🙄

۲ هفته پیش
6K
بعععععله اینجوریاس رابطه منو حسن شما ها در چه حالین😌😂

بعععععله اینجوریاس رابطه منو حسن شما ها در چه حالین😌😂

۴ هفته پیش
5K