۶ دقیقه پیش
690
۸ دقیقه پیش
854
۱۲ ساعت پیش
6K
دخترک روز توست... میدانم دختربودن دراین دوره و زمان چقدر درد است... میدانم زخم زبان ها میشنوی... تبعیض میبینی... نامردی میبینی... میدانم گاهی ازارت میدهد این جنس مونث بودن موهای بلندت حتی! اما رهایشان کن ...

دخترک روز توست... میدانم دختربودن دراین دوره و زمان چقدر درد است... میدانم زخم زبان ها میشنوی... تبعیض میبینی... نامردی میبینی... میدانم گاهی ازارت میدهد این جنس مونث بودن موهای بلندت حتی! اما رهایشان کن که عطرشان جان دهد به تابستان... پاستیل های رنگیت را با ذوق وصف ناپذیر مزه ...

۲۳ ساعت پیش
7K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
7K
#مخاطب-دار

#مخاطب-دار

۱ روز پیش
8K
۲ روز پیش
9K
۳ روز پیش
7K
۳ روز پیش
8K
۳ روز پیش
8K
۴ روز پیش
8K
۴ روز پیش
6K
۴ روز پیش
8K
۶ روز پیش
10K
۶ روز پیش
8K
۷ روز پیش
7K
۷ روز پیش
7K
۱ هفته پیش
12K
۱ هفته پیش
7K