درود بر شماها #پرسپولیس

درود بر شماها #پرسپولیس

۲ آبان 1397
4K
شخصیت شمارا کتابی که می خوانید و با کسانیکه معاشرت میکنید می سازد . خدایا i love you

شخصیت شمارا کتابی که می خوانید و با کسانیکه معاشرت میکنید می سازد . خدایا i love you

۲۸ مهر 1397
3K
my mountain خدایا ilove you

my mountain خدایا ilove you

۴ شهریور 1397
2K
this is for me خدایا i love you

this is for me خدایا i love you

۱۷ اسفند 1396
6K
this is me خدایا i love you

this is me خدایا i love you

۱۷ اسفند 1396
6K
مادر ❤💙💚💛💜

مادر ❤💙💚💛💜

۱۶ اسفند 1396
7K
this is me . خدایا ilove you

this is me . خدایا ilove you

۲۶ بهمن 1396
7K
گیتارم i love you

گیتارم i love you

۲۶ بهمن 1396
7K
خدایا ilove you

خدایا ilove you

۲۶ بهمن 1396
6K
‏🔹هیچ قرصی مثل دوستای خوب و همیشگی، حال آدمو خوب نمیکنه... خدایا ilove you

‏🔹هیچ قرصی مثل دوستای خوب و همیشگی، حال آدمو خوب نمیکنه... خدایا ilove you

۲۲ بهمن 1396
3K
سن چیست ؟ خدایا ilove you

سن چیست ؟ خدایا ilove you

۲۰ بهمن 1396
4K
ابشار شهرمون خدایا ilove you

ابشار شهرمون خدایا ilove you

۲۰ بهمن 1396
3K
خدایا i love you

خدایا i love you

۱۷ بهمن 1396
5K
خدایا i love you

خدایا i love you

۱۷ بهمن 1396
5K
خدایا ilove you

خدایا ilove you

۱۷ بهمن 1396
5K
خدایا i love you

خدایا i love you

۱۳ بهمن 1396
5K
خدایا i love you

خدایا i love you

۱۳ بهمن 1396
5K
خدایا ilove you

خدایا ilove you

۱۳ بهمن 1396
5K
خدایا i love you

خدایا i love you

۱۲ بهمن 1396
8K
۱۲ بهمن 1396
5K