آیه

aye...

"باران"
میراث خانوادگی ما بود
کوچک که بودم…
از سقف خانه ی ما میچکید
بزرگ که شدم.
از چشمانم

دلم را شکستی حلالت اشکهایم بغض هایم غرورم دلتنگی هایم حال و روزِ بدِ من همه شان حلالت اما از آن آه هایی که‌ با دیدنِ موهایِ بافته شده‌ی دختران کشیدم حتی اگر من بگذرم ...

دلم را شکستی حلالت اشکهایم بغض هایم غرورم دلتنگی هایم حال و روزِ بدِ من همه شان حلالت اما از آن آه هایی که‌ با دیدنِ موهایِ بافته شده‌ی دختران کشیدم حتی اگر من بگذرم خدا نمیگذرد

1 ساعت پیش
717
. ﭘﯿﺮﯼ ﻣﯿﮕﻔﺖ:ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﺩﺭﺩﻫﺎﯼ ﺩﻟﺘﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺖﺩﺍﺭﻩ ! ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ ﻭﮔﻔﺘﻢ:ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺗﻮ ﺟﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﺪﯼ؟ ﭘﯿﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻠﺨﯽ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻧﺪﺍﺷﺖ!!!!

. ﭘﯿﺮﯼ ﻣﯿﮕﻔﺖ:ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﺩﺭﺩﻫﺎﯼ ﺩﻟﺘﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺖﺩﺍﺭﻩ ! ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ ﻭﮔﻔﺘﻢ:ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺗﻮ ﺟﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﺪﯼ؟ ﭘﯿﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻠﺨﯽ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻧﺪﺍﺷﺖ!!!!

1 ساعت پیش
752
🍁🍂🍁 قلب مجنــــــون تا ابد ، دنبال #لیلا میرود بعد مُــــردن هم کماکان دل به یغما میرود آنچه که عاقل از آن دائم گـــریزان میشود عاشق امّاسمت وسویش بی‌مهابامیرود قصهٔ #فرهاد_وشیرین حاوی این نکته بود ...

🍁🍂🍁 قلب مجنــــــون تا ابد ، دنبال #لیلا میرود بعد مُــــردن هم کماکان دل به یغما میرود آنچه که عاقل از آن دائم گـــریزان میشود عاشق امّاسمت وسویش بی‌مهابامیرود قصهٔ #فرهاد_وشیرین حاوی این نکته بود عشق با تیشه میان صخره هم جا میرود این عجب، هرکس که پادرباغ مریم مینهد ...

1 ساعت پیش
830
عاشق آن نیست که هر لحظه زندلاف محبت مرد آن است که لب بندد و بازو بگشاید..

عاشق آن نیست که هر لحظه زندلاف محبت مرد آن است که لب بندد و بازو بگشاید..

1 ساعت پیش
819
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

1 ساعت پیش
1K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

1 ساعت پیش
1K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

1 ساعت پیش
1K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

1 ساعت پیش
1K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

1 ساعت پیش
1K
#wallpaper

#wallpaper

7 ساعت پیش
2K
#wallpaper

#wallpaper

7 ساعت پیش
2K
#wallpaper

#wallpaper

7 ساعت پیش
1K
#wallpaper

#wallpaper

7 ساعت پیش
1K
#wallpaper

#wallpaper

7 ساعت پیش
1K
#wallpaper

#wallpaper

7 ساعت پیش
1K
#wallpaper

#wallpaper

7 ساعت پیش
1K
#wallpaper

#wallpaper

7 ساعت پیش
1K
#wallpaper

#wallpaper

7 ساعت پیش
1K
#wallpaper

#wallpaper

7 ساعت پیش
1K
#wallpaper

#wallpaper

7 ساعت پیش
1K