آیه

aye...

دو سوره در قرآن ، با کلمه "وَيل" شروع شده ،
"ويل" يکي از شديدترين تهديد‌هاي قرآن است !

و آن دو آيه اين‌ها هستند :

۞ ويل للمطففين ۞
وای بر کم فروشان ...

۞ ويل لکل همزه لمزه ۞
وای بر عيبجويان طعنه زننده ...

اولی در مورد مال مردم ؛
و دومی در مورد آبروی مردم !

#مراقب_هر_دو_باشيم .این حساب کاربری خصوصی میباشد