آیه

aye...

در شڪار معرفت

با عشق پیمان بستہ‌ایم

درمیان عاشقان

ما عاشق دل خستہ‌ایم !

درجواب بی وفائے

مهربانے ڪرده‌ایم !

مهربانے را بہ رسمِ

معرفت طِے ڪرده‌ایم !

۷ ساعت پیش
5K
#Girl

#Girl

۷ ساعت پیش
5K
#LOVE

#LOVE

۷ ساعت پیش
5K
#Girl

#Girl

۷ ساعت پیش
5K
#Girl

#Girl

۷ ساعت پیش
5K
#Girl
عکس بلند

#Girl

۷ ساعت پیش
5K
#LOVE

#LOVE

۷ ساعت پیش
1K
Minion

Minion

۷ ساعت پیش
992
Minion

Minion

۷ ساعت پیش
1K
Minion

Minion

۷ ساعت پیش
1K
#fruit

#fruit

۷ ساعت پیش
2K
#city

#city

۷ ساعت پیش
2K
#fantezi

#fantezi

۷ ساعت پیش
2K
#wallpaper

#wallpaper

۷ ساعت پیش
2K
#wallpaper

#wallpaper

۷ ساعت پیش
2K
#profile ┄┅┄┅✶♥️✶┄┅┄

#profile ┄┅┄┅✶♥️✶┄┅┄

۷ ساعت پیش
2K
#profile

#profile

۸ ساعت پیش
2K
#profile

#profile

۸ ساعت پیش
1K
در تمام لحظه هایم تکرار می شوی ، اما تکراری نه.

در تمام لحظه هایم تکرار می شوی ، اما تکراری نه.

۱ روز پیش
5K
‏شازده کوچولو : غم انگیزتر از اینکه بیای و کسی خوشحال نشه چیه ؟ روباه : اینکه بری و کسی متوجه نشه...

‏شازده کوچولو : غم انگیزتر از اینکه بیای و کسی خوشحال نشه چیه ؟ روباه : اینکه بری و کسی متوجه نشه...

۱ روز پیش
5K