چگونه به #فقیر کمک نماییم؟! . به هنگام کمک رسانی به فقیر از #ریا و هرگونه خودنمایی پرهیز نمایید . و کسانی که اموال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می کنند و ...

چگونه به #فقیر کمک نماییم؟! . به هنگام کمک رسانی به فقیر از #ریا و هرگونه خودنمایی پرهیز نمایید . و کسانی که اموال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می کنند و به #خدا و قیامت اعتقاد ندارند (همنشین شیطانند) و کسی که #شیطان همنشینش باشد، پس ...

۸ خرداد 1395
38
. #ذکر زبانی: ذکر زبانی به جا آوردن #حمد و ثنای الهی، #نجوا کردن (آهسته حرف زدن)، درد دل کردن، درخواست #کمک از درگاه خدای سبحان و پناه بردن از شر شیاطین انس و #جن ...

. #ذکر زبانی: ذکر زبانی به جا آوردن #حمد و ثنای الهی، #نجوا کردن (آهسته حرف زدن)، درد دل کردن، درخواست #کمک از درگاه خدای سبحان و پناه بردن از شر شیاطین انس و #جن به آن بارگاه #مقدس است . ذکر زبانی گرچه از تمام مراتب ذکر، نازل‌تر است ...

۲ خرداد 1395
68
یک تاجر سکته زد! . حاج آقای هاشمی نژاد یه خاطره ای رو تعریف میکردند که چندین سال پیش تو بازار #تهران تاجری بود که یه بنز چند #صد میلیونی داشت . یه روز #بنز ...

یک تاجر سکته زد! . حاج آقای هاشمی نژاد یه خاطره ای رو تعریف میکردند که چندین سال پیش تو بازار #تهران تاجری بود که یه بنز چند #صد میلیونی داشت . یه روز #بنز این #تاجر رو میدزدند که این تاجر همون روزش #سکته میکنه از دنیا میره اما ...

۳۱ اردیبهشت 1395
31
. نُت های #موسیقی #زندگی! . یک #نوازنده #مشهور گفت . هنگامی که نُتی را #اشتباه می زنید، این نت بعدی است که #خوب یا #بد بودن آن را تعیین می کند . این #جمله ...

. نُت های #موسیقی #زندگی! . یک #نوازنده #مشهور گفت . هنگامی که نُتی را #اشتباه می زنید، این نت بعدی است که #خوب یا #بد بودن آن را تعیین می کند . این #جمله #ساده #درس بزرگی در خود دارد. اگر فقط کمی #دقت و عقلانیت چاشنی کار خود ...

۳۱ اردیبهشت 1395
59
. #دیالوگ تکراری ما . شاید این دیالوگ بارها در #ذهن شما هم اتفاق افتاده باشد: . «- نه ، گناهه ، من انجام نمی دهم! - کی گفته گناهه ... تو قصدت این نیست ...

. #دیالوگ تکراری ما . شاید این دیالوگ بارها در #ذهن شما هم اتفاق افتاده باشد: . «- نه ، گناهه ، من انجام نمی دهم! - کی گفته گناهه ... تو قصدت این نیست ... اصلا این حرفا چیه ؟ ... توبه می کنی ! ... خدا بخشنده است ...

۳۱ اردیبهشت 1395
18
پیامبر اکرم (صلی #الله علیه وآله) در جمله ای می فرمایند: . مداراةُ #الناس نصفُ #الایمان و الرّفقُ به هم نصف العیش اصول کافی، ج 2، ص 117 . یعنی مدارا کردن با #مردم #نصف ...

پیامبر اکرم (صلی #الله علیه وآله) در جمله ای می فرمایند: . مداراةُ #الناس نصفُ #الایمان و الرّفقُ به هم نصف العیش اصول کافی، ج 2، ص 117 . یعنی مدارا کردن با #مردم #نصف #ایمان است و نرمی #مهربانی با آنان نصف #زندگی است . همچنین در برخی #روایات ...

۳۱ اردیبهشت 1395
51
کلبه سوخته ی ما! . به #خدا #اعتماد کنیم! . تنها بازمانده ی یک #کشتی شکسته به جزیره ی کوچک خالی از سکنه ای افتاد. او با دلی لرزان #دعا کرد که خدا نجاتش دهد. ...

کلبه سوخته ی ما! . به #خدا #اعتماد کنیم! . تنها بازمانده ی یک #کشتی شکسته به جزیره ی کوچک خالی از سکنه ای افتاد. او با دلی لرزان #دعا کرد که خدا نجاتش دهد. اگر چه روزها #افق را به دنبال یاری رسانی از نظر می گذراند کسی نمی ...

۳۱ اردیبهشت 1395
39
یک تاجر سکته زد! . حاج آقای هاشمی نژاد یه خاطره ای رو تعریف میکردند که چندین سال پیش تو بازار #تهران تاجری بود که یه بنز چند #صد میلیونی داشت . یه روز #بنز ...

یک تاجر سکته زد! . حاج آقای هاشمی نژاد یه خاطره ای رو تعریف میکردند که چندین سال پیش تو بازار #تهران تاجری بود که یه بنز چند #صد میلیونی داشت . یه روز #بنز این #تاجر رو میدزدند که این تاجر همون روزش #سکته میکنه از دنیا میره اما ...

۳۰ اردیبهشت 1395
37
. نُت های #موسیقی #زندگی! . یک #نوازنده #مشهور گفت . هنگامی که نُتی را #اشتباه می زنید، این نت بعدی است که #خوب یا #بد بودن آن را تعیین می کند . این #جمله ...

. نُت های #موسیقی #زندگی! . یک #نوازنده #مشهور گفت . هنگامی که نُتی را #اشتباه می زنید، این نت بعدی است که #خوب یا #بد بودن آن را تعیین می کند . این #جمله #ساده #درس بزرگی در خود دارد. اگر فقط کمی #دقت و عقلانیت چاشنی کار خود ...

۳۰ اردیبهشت 1395
52
. #دیالوگ تکراری ما . شاید این دیالوگ بارها در #ذهن شما هم اتفاق افتاده باشد: . «- نه ، گناهه ، من انجام نمی دهم! - کی گفته گناهه ... تو قصدت این نیست ...

. #دیالوگ تکراری ما . شاید این دیالوگ بارها در #ذهن شما هم اتفاق افتاده باشد: . «- نه ، گناهه ، من انجام نمی دهم! - کی گفته گناهه ... تو قصدت این نیست ... اصلا این حرفا چیه ؟ ... توبه می کنی ! ... خدا بخشنده است ...

۳۰ اردیبهشت 1395
21
پیامبر اکرم (صلی #الله علیه وآله) در جمله ای می فرمایند: . مداراةُ #الناس نصفُ #الایمان و الرّفقُ به هم نصف العیش اصول کافی، ج 2، ص 117 . یعنی مدارا کردن با #مردم #نصف ...

پیامبر اکرم (صلی #الله علیه وآله) در جمله ای می فرمایند: . مداراةُ #الناس نصفُ #الایمان و الرّفقُ به هم نصف العیش اصول کافی، ج 2، ص 117 . یعنی مدارا کردن با #مردم #نصف #ایمان است و نرمی #مهربانی با آنان نصف #زندگی است . همچنین در برخی #روایات ...

۳۰ اردیبهشت 1395
42
کلبه سوخته ی ما! . به #خدا #اعتماد کنیم! . تنها بازمانده ی یک #کشتی شکسته به جزیره ی کوچک خالی از سکنه ای افتاد. او با دلی لرزان #دعا کرد که خدا نجاتش دهد. ...

کلبه سوخته ی ما! . به #خدا #اعتماد کنیم! . تنها بازمانده ی یک #کشتی شکسته به جزیره ی کوچک خالی از سکنه ای افتاد. او با دلی لرزان #دعا کرد که خدا نجاتش دهد. اگر چه روزها #افق را به دنبال یاری رسانی از نظر می گذراند کسی نمی ...

۳۰ اردیبهشت 1395
43
کلبه سوخته ی ما! . به #خدا #اعتماد کنیم! . تنها بازمانده ی یک #کشتی شکسته به جزیره ی کوچک خالی از سکنه ای افتاد. او با دلی لرزان #دعا کرد که خدا نجاتش دهد. ...

کلبه سوخته ی ما! . به #خدا #اعتماد کنیم! . تنها بازمانده ی یک #کشتی شکسته به جزیره ی کوچک خالی از سکنه ای افتاد. او با دلی لرزان #دعا کرد که خدا نجاتش دهد. اگر چه روزها #افق را به دنبال یاری رسانی از نظر می گذراند کسی نمی ...

۲۵ اردیبهشت 1395
36
پیامبر اکرم (صلی #الله علیه وآله) در جمله ای می فرمایند: . مداراةُ #الناس نصفُ #الایمان و الرّفقُ به هم نصف العیش اصول کافی، ج 2، ص 117 . یعنی مدارا کردن با #مردم #نصف ...

پیامبر اکرم (صلی #الله علیه وآله) در جمله ای می فرمایند: . مداراةُ #الناس نصفُ #الایمان و الرّفقُ به هم نصف العیش اصول کافی، ج 2، ص 117 . یعنی مدارا کردن با #مردم #نصف #ایمان است و نرمی #مهربانی با آنان نصف #زندگی است . همچنین در برخی #روایات ...

۲۲ اردیبهشت 1395
36
. #دیالوگ تکراری ما . شاید این دیالوگ بارها در #ذهن شما هم اتفاق افتاده باشد: . «- نه ، گناهه ، من انجام نمی دهم! - کی گفته گناهه ... تو قصدت این نیست ...

. #دیالوگ تکراری ما . شاید این دیالوگ بارها در #ذهن شما هم اتفاق افتاده باشد: . «- نه ، گناهه ، من انجام نمی دهم! - کی گفته گناهه ... تو قصدت این نیست ... اصلا این حرفا چیه ؟ ... توبه می کنی ! ... خدا بخشنده است ...

۱۴ اردیبهشت 1395
20
. نُت های #موسیقی #زندگی! . یک #نوازنده #مشهور گفت . هنگامی که نُتی را #اشتباه می زنید، این نت بعدی است که #خوب یا #بد بودن آن را تعیین می کند . این #جمله ...

. نُت های #موسیقی #زندگی! . یک #نوازنده #مشهور گفت . هنگامی که نُتی را #اشتباه می زنید، این نت بعدی است که #خوب یا #بد بودن آن را تعیین می کند . این #جمله #ساده #درس بزرگی در خود دارد. اگر فقط کمی #دقت و عقلانیت چاشنی کار خود ...

۷ اردیبهشت 1395
37
. این سخن در #حقیقت پاسخی است به گفتار آنها که در #آیات پیشین گذشت که می‏گفتند . أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحافِرَةِ . آیا ما به حالت اول باز می گردیم . این آیه ...

. این سخن در #حقیقت پاسخی است به گفتار آنها که در #آیات پیشین گذشت که می‏گفتند . أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحافِرَةِ . آیا ما به حالت اول باز می گردیم . این آیه می‏گوید هر انسانی در هر مرحله‏ای از #درک و #شعور باشد می‏داند که #آفرینش این ...

۵ اردیبهشت 1395
111
راهی برای رسیدن به #خدا ؛ #امتحان کنید . وقتی #مسافر هستید #دوست دارید خیلی #سریع و راحت به #مقصد برسید اگر عازم #شهر یا کشوری دیگر باشید #هواپیما و #ماشین و کشتی و... وسایلی ...

راهی برای رسیدن به #خدا ؛ #امتحان کنید . وقتی #مسافر هستید #دوست دارید خیلی #سریع و راحت به #مقصد برسید اگر عازم #شهر یا کشوری دیگر باشید #هواپیما و #ماشین و کشتی و... وسایلی هستند که شما را به مقصدتان می‌رسانند . شاید بهترین گزینه برای یک #سفر #خوب ...

۵ اردیبهشت 1395
50
یاد #خدا همیشه و هرجا . کسی که نه به یاد خداست و نه به فکر خود ، از ارتکاب هیچ عمل خلاف وگناهی روی گردان نیست ، مثل چنین شخصی مانند کسی است که ...

یاد #خدا همیشه و هرجا . کسی که نه به یاد خداست و نه به فکر خود ، از ارتکاب هیچ عمل خلاف وگناهی روی گردان نیست ، مثل چنین شخصی مانند کسی است که در مسیرهای #خطرناک و پرتگاه های #مخوف ، بر مرکبی #چموش - آن هم بی ...

۵ اردیبهشت 1395
73
یک تاجر سکته زد! . حاج آقای هاشمی نژاد یه خاطره ای رو تعریف میکردند که چندین سال پیش تو بازار #تهران تاجری بود که یه بنز چند #صد میلیونی داشت . یه روز #بنز ...

یک تاجر سکته زد! . حاج آقای هاشمی نژاد یه خاطره ای رو تعریف میکردند که چندین سال پیش تو بازار #تهران تاجری بود که یه بنز چند #صد میلیونی داشت . یه روز #بنز این #تاجر رو میدزدند که این تاجر همون روزش #سکته میکنه از دنیا میره اما ...

۵ اردیبهشت 1395
28