✯✮★ Bagheban ★✮✯

bagheban

⚜هیچ اگر سایه پذیرد⚜
⚜منم آن سایه ی هیچ⚜

چشم در چشم زمان می دوزم و منتظر می مانم ای صاحب زمان تا که روزی بوسه بر پایت زنم السلام علیک یا فارس الحجاز

چشم در چشم زمان می دوزم و منتظر می مانم ای صاحب زمان تا که روزی بوسه بر پایت زنم السلام علیک یا فارس الحجاز

۴ ساعت پیش
4K
عارفی را پرسیدند: زندگی به جبر است یابه اختیار؟ پاسخ داد : امروز را به اختیار است تا چه بکاریم اما فردا جبر است. چرا که به اجبار باید درو کنیم هر آنچه را که ...

عارفی را پرسیدند: زندگی به جبر است یابه اختیار؟ پاسخ داد : امروز را به اختیار است تا چه بکاریم اما فردا جبر است. چرا که به اجبار باید درو کنیم هر آنچه را که دیروز به اختیارکاشته ایم

۴ ساعت پیش
4K
#Car

#Car

۱۳ ساعت پیش
2K
#Car

#Car

۱۳ ساعت پیش
2K
#Car

#Car

۱۳ ساعت پیش
2K
#Car

#Car

۱۳ ساعت پیش
2K
#Car

#Car

۱۳ ساعت پیش
2K
#Car

#Car

۱۳ ساعت پیش
2K
#Car

#Car

۱۳ ساعت پیش
2K
#Car

#Car

۱۳ ساعت پیش
2K
#Car

#Car

۱۳ ساعت پیش
2K
#Car

#Car

۱۳ ساعت پیش
2K
#Car

#Car

۱۳ ساعت پیش
2K
#Car

#Car

۱۳ ساعت پیش
2K
#تجهیزات_جنگی

#تجهیزات_جنگی

۱۳ ساعت پیش
1K
#تجهیزات_جنگی

#تجهیزات_جنگی

۱۳ ساعت پیش
1K
#تجهیزات_جنگی

#تجهیزات_جنگی

۱۳ ساعت پیش
1K
#تجهیزات_جنگی

#تجهیزات_جنگی

۱۳ ساعت پیش
1K
#تجهیزات_جنگی

#تجهیزات_جنگی

۱۳ ساعت پیش
992
#تجهیزات_جنگی

#تجهیزات_جنگی

۱۳ ساعت پیش
974