فاطی

baran.17

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ
وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره..
حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّر

هه

هه

۱۴ تیر 1395
2K
چیه؟؟؟؟!!!

چیه؟؟؟؟!!!

۱۲ تیر 1395
2K
ینی من اینقد بدو غیر قابل تحملم :) بازم با یه بغض قورت داده شب بخیر دادم:) شب بخیر

ینی من اینقد بدو غیر قابل تحملم :) بازم با یه بغض قورت داده شب بخیر دادم:) شب بخیر

۹ تیر 1395
2K
اش نذری^_^

اش نذری^_^

۹ تیر 1395
2K
تنها و بهترین یاد گاری:)

تنها و بهترین یاد گاری:)

۹ تیر 1395
2K
دقیقا

دقیقا

۷ خرداد 1395
1K
ممنوع

ممنوع

۵ خرداد 1395
1K
هه

هه

۴ خرداد 1395
1K
-___-

-___-

۳ خرداد 1395
1K
بدبختی:/ زنا

بدبختی:/ زنا

۳ خرداد 1395
1K
من حسم ناب بود✔ ⬅ اما ➡ طرف گاو بود

من حسم ناب بود✔ ⬅ اما ➡ طرف گاو بود

۳ خرداد 1395
3K
همین امروز یهوووی خخخ

همین امروز یهوووی خخخ

۳ خرداد 1395
1K
.......تـــــؤ داری به چـــی٘ فکــّ میکنــــیٔ.. جـــوابٔ منــٔو میــدیٔ یانــهَ؟ ..../3/2 بغض لعنتی

.......تـــــؤ داری به چـــی٘ فکــّ میکنــــیٔ.. جـــوابٔ منــٔو میــدیٔ یانــهَ؟ ..../3/2 بغض لعنتی

۳ خرداد 1395
1K
بالا تره سیاهی رنگی نیست روزگار من سیاه:)

بالا تره سیاهی رنگی نیست روزگار من سیاه:)

۲ خرداد 1395
1K
#هیچی

#هیچی

۲ خرداد 1395
3K
حالم از دررس بهم میخوره-_-

حالم از دررس بهم میخوره-_-

۲ خرداد 1395
3K
۲ خرداد 1395
1K
اوهم-_-

اوهم-_-

۲ خرداد 1395
1K
.......تـــــؤ داری به چـــی٘ فکــّ میکنــــیٔ.. جـــوابٔ منــٔو میــدیٔ یانــهَ؟

.......تـــــؤ داری به چـــی٘ فکــّ میکنــــیٔ.. جـــوابٔ منــٔو میــدیٔ یانــهَ؟

۲ خرداد 1395
967
۲ خرداد 1395
925