basil9

basil99

قطعا روزی صدایم را خواهی شنید،
روزی که نه صدا اهمیت دارد، نه روز...

۸ ساعت پیش
1K
۸ ساعت پیش
1K
۸ ساعت پیش
1K
۸ ساعت پیش
928
۸ ساعت پیش
760
۸ ساعت پیش
707
۸ ساعت پیش
692
۸ ساعت پیش
594
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
پدیدار از تو آمد صبح عالم خوشا عالم خوشا صبح و خوشا من صبح جمعه بخیر

پدیدار از تو آمد صبح عالم خوشا عالم خوشا صبح و خوشا من صبح جمعه بخیر

۱ روز پیش
6K
زندگی کوتاه است نه غمش می ارزد، ونه شادی ماندن دارد، بهترین راه برایت این است که بخندی وبخندی وبخندی به غمش به کمش و به زیادی غمش...

زندگی کوتاه است نه غمش می ارزد، ونه شادی ماندن دارد، بهترین راه برایت این است که بخندی وبخندی وبخندی به غمش به کمش و به زیادی غمش...

۱ روز پیش
1K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
😋😋😋

😋😋😋

۳ روز پیش
2K
‏دلتـنگ توأم جانا ‏هردم که روم جـایی ‏با خود به سفر بردم ‏یاد تو و تنـهایی ‏⁧ #مولانا ⁩

‏دلتـنگ توأم جانا ‏هردم که روم جـایی ‏با خود به سفر بردم ‏یاد تو و تنـهایی ‏⁧ #مولانا ⁩

۴ روز پیش
6K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
1K
۴ روز پیش
1K