bayanmanavi

bayanmanavi

برای رشد معنوی ، مهارت هم لازم است...
بیان معنوی ناشر آثار استاد پناهیان

💌 این دو را به هم برسانیم #پیام_معنوی @Panahian_ir

💌 این دو را به هم برسانیم #پیام_معنوی @Panahian_ir

۲۲ مرداد 1396
8K
🔵 از مهمترین عوامل آرامش روحی جامعه قضاوت نکردن دربارۀ دیگران یکی از مهمترین عوامل آرامش روحی در یک جامعه است. در یک جامعۀ دینی باید این عامل بیشتر باشد ولی معمولاً کمتر است. ✍️ ...

🔵 از مهمترین عوامل آرامش روحی جامعه قضاوت نکردن دربارۀ دیگران یکی از مهمترین عوامل آرامش روحی در یک جامعه است. در یک جامعۀ دینی باید این عامل بیشتر باشد ولی معمولاً کمتر است. ✍️ #پیام_معنوی #علیرضا_پناهیان 📸 #عکسنوشت: goo.gl/y39Dkp ✅ @Panahian_ir

۱۰ مرداد 1396
8K
🔵 از خودخواهی تا مهربانی اگر در اثر نامهربانی‌ها و مهربانی‌های اطرافیان از خودخواهی و خودبینی بیرون بیائیم، آن‌وقت چشم‌مان برای دیدن دیگران باز می‌شود و می‌توانیم محبت کنیم. ✍ ️ #پیام_معنوی #علیرضا_پناهیان 📸 #عکسنوشت: ...

🔵 از خودخواهی تا مهربانی اگر در اثر نامهربانی‌ها و مهربانی‌های اطرافیان از خودخواهی و خودبینی بیرون بیائیم، آن‌وقت چشم‌مان برای دیدن دیگران باز می‌شود و می‌توانیم محبت کنیم. ✍ ️ #پیام_معنوی #علیرضا_پناهیان 📸 #عکسنوشت: goo.gl/LAKpiz ✅ @Panahian_ir

۹ مرداد 1396
6K
🔵 شیوۀ مناجات آرامش‌بخش اگر هنگام مناجات با خدا دائماً از خودمان و رنج‌ها یا بدی‌هایمان صحبت کنیم کمتر آرامش خواهیم یافت. ولی اگر از خوبی‌ها و اسماء حسناء خدا یا خوبی‌های اولیاء خدا صحبت ...

🔵 شیوۀ مناجات آرامش‌بخش اگر هنگام مناجات با خدا دائماً از خودمان و رنج‌ها یا بدی‌هایمان صحبت کنیم کمتر آرامش خواهیم یافت. ولی اگر از خوبی‌ها و اسماء حسناء خدا یا خوبی‌های اولیاء خدا صحبت کنیم، آرامش و نور بیشتری به ما خواهد رسید. جوشن کبیر، زیارت جامعه و دعای ...

۱ مرداد 1396
11K
🔵 منفی‌بافی از چه کسانی بر می‌آید؟ منفی‌بافی کار آدم‌های حقیر است. انسان‌های بزرگ مثبت‌نگرند و هیچ‌گاه انرژی خود را با منفی‌بافی از دست نمی‌دهند. منفی‌نگری موجب نابودی ایمان است. ✍️ #پیام_معنوی #علیرضا_پناهیان 📸 #عکسنوشت: ...

🔵 منفی‌بافی از چه کسانی بر می‌آید؟ منفی‌بافی کار آدم‌های حقیر است. انسان‌های بزرگ مثبت‌نگرند و هیچ‌گاه انرژی خود را با منفی‌بافی از دست نمی‌دهند. منفی‌نگری موجب نابودی ایمان است. ✍️ #پیام_معنوی #علیرضا_پناهیان 📸 #عکسنوشت: goo.gl/CiG6xp ✅ @Panahian_ir

۲۵ تیر 1396
8K
🔵 جایگاه دشمن در زندگی انسان خداوند متعال قبل از خلقت انسان دشمن او را آفریده بود. یعنی زندگی انسان در حیات دنیا در بستر درگیری با دشمن تعریف می‌شود و انکار دشمن ممکن نیست. ...

🔵 جایگاه دشمن در زندگی انسان خداوند متعال قبل از خلقت انسان دشمن او را آفریده بود. یعنی زندگی انسان در حیات دنیا در بستر درگیری با دشمن تعریف می‌شود و انکار دشمن ممکن نیست. ✍️ #پیام_معنوی #علیرضا_پناهیان 📸 #عکسنوشت: goo.gl/eRZfmX ✅ @Panahian_ir

۱۲ تیر 1396
8K
🔵 مهمترین اقدام علیه خط امام یکی از مهمترین ویژگی‌های امام دشمن‌شناسی و دشمن‌ستیزی او بود و مهمترین اقدام علیه خط امام این است که توجه به دشمن کم‌رنگ و یا انکار بشود. ✍️ #پیام_معنوی ...

🔵 مهمترین اقدام علیه خط امام یکی از مهمترین ویژگی‌های امام دشمن‌شناسی و دشمن‌ستیزی او بود و مهمترین اقدام علیه خط امام این است که توجه به دشمن کم‌رنگ و یا انکار بشود. ✍️ #پیام_معنوی #علیرضا_پناهیان 📸 #عکسنوشت: goo.gl/zyRUQY ✅ @Panahian_ir

۱۱ تیر 1396
8K
🔵 فرق امام با بعضی مذهبی‌ها امام مانند باران بود و برای همه می‌بارید؛ اگرچه برخی با او همراه‌تر بودند. اما برخی مذهبی‌ها فقط مثل خودشان را تحویل می‌گیرند و بقیه را می‌رانند. ✍️ #پیام_معنوی ...

🔵 فرق امام با بعضی مذهبی‌ها امام مانند باران بود و برای همه می‌بارید؛ اگرچه برخی با او همراه‌تر بودند. اما برخی مذهبی‌ها فقط مثل خودشان را تحویل می‌گیرند و بقیه را می‌رانند. ✍️ #پیام_معنوی #علیرضا_پناهیان 📸 #عکسنوشت: goo.gl/x3ZMjj ✅ @Panahian_ir

۱۰ تیر 1396
8K
🔵 مهمترین ویژگی امام امام در فقه، عرفان و فلسفه سرآمد بود، اما مهمترین ویژگی امام اسلام‌شناس بودن او بود. بدون شناخت کلّیت اسلام، جزئیات به تنهایی نجات‌بخش نیست. ✍️ #پیام_معنوی #علیرضا_پناهیان 📸 #عکسنوشت: goo.gl/4H47ML ...

🔵 مهمترین ویژگی امام امام در فقه، عرفان و فلسفه سرآمد بود، اما مهمترین ویژگی امام اسلام‌شناس بودن او بود. بدون شناخت کلّیت اسلام، جزئیات به تنهایی نجات‌بخش نیست. ✍️ #پیام_معنوی #علیرضا_پناهیان 📸 #عکسنوشت: goo.gl/4H47ML ✅ @Panahian_ir

۸ تیر 1396
8K
🔵 اتفاق نظر غربگرایان و متحجران غربگرایان و متحجران سال‌هاست در جلوگیری از ترویج فرمایشات انقلابی و مهم حضرت امام اتفاق نظر دارند. انقلابی‌گری، ضد تحجر و غربزدگی است. ✍️ #پیام_معنوی #علیرضا_پناهیان 📸 #عکسنوشت: goo.gl/BxuvPd ...

🔵 اتفاق نظر غربگرایان و متحجران غربگرایان و متحجران سال‌هاست در جلوگیری از ترویج فرمایشات انقلابی و مهم حضرت امام اتفاق نظر دارند. انقلابی‌گری، ضد تحجر و غربزدگی است. ✍️ #پیام_معنوی #علیرضا_پناهیان 📸 #عکسنوشت: goo.gl/BxuvPd ✅ @Panahian_ir

۷ تیر 1396
9K
🔵 تکلیف سیاسی مؤمنین سیاسی بودن تنها به تحلیل سیاسی داشتن، روشنگری و شرکت در انتخابات نیست. مؤمنین به فعالیت سیاسی از قبیل شبکه‌سازی و کار تشکیلاتی هم در حدّ خود مکلف هستند. ✍️ #پیام_معنوی ...

🔵 تکلیف سیاسی مؤمنین سیاسی بودن تنها به تحلیل سیاسی داشتن، روشنگری و شرکت در انتخابات نیست. مؤمنین به فعالیت سیاسی از قبیل شبکه‌سازی و کار تشکیلاتی هم در حدّ خود مکلف هستند. ✍️ #پیام_معنوی #استاد_پناهیان 📸 #عکسنوشت: goo.gl/eGklQi ✅ @Panahian_ir | کانال رسمی استاد پناهیان

۶ تیر 1396
7K
🔵 راز دوستی دشمنان امام با برخی از یاران امام چرا هم اکنون دشمنان امام با برخی از یاران امام دوست شده‌اند؟ از دو حالت خارج نیست یا دشمنان اصلاح شده‌اند یا برخی یاران امام ...

🔵 راز دوستی دشمنان امام با برخی از یاران امام چرا هم اکنون دشمنان امام با برخی از یاران امام دوست شده‌اند؟ از دو حالت خارج نیست یا دشمنان اصلاح شده‌اند یا برخی یاران امام خراب شده‌اند. ✍️ #پیام_معنوی #علیرضا_پناهیان 📸 #عکسنوشت: goo.gl/GpBXBy ✅ @Panahian_ir

۶ تیر 1396
6K
🔵 تجربۀ بشری، اثبات‌کننده حقّانیت مکتب امام ما زحمت چندانی برای ترویج مکتب امام خمینی نکشیده‌ایم، این

🔵 تجربۀ بشری، اثبات‌کننده حقّانیت مکتب امام ما زحمت چندانی برای ترویج مکتب امام خمینی نکشیده‌ایم، این "تجربۀ بشری از آسیب‌های فراوان تمدن غرب" است که حقّانیت مکتب امام را ثابت کرده است. ✍️ #پیام_معنوی #علیرضا_پناهیان 📸 #عکسنوشت: goo.gl/bYjKYg ✅ @Panahian_ir

۶ تیر 1396
6K
🔴تحمل مظلومیت، راه تامین منافع مردم یک فرد انقلابی مثل #مادر_واقعی در مقابل مادر دروغین، از حقش می‌گذرد تا بچه‌اش سالم بماند. انقلابیون واقعی گاهی از حق خودشان می‌گذرند و #مظلومیت را تحمل می‌کنند تا ...

🔴تحمل مظلومیت، راه تامین منافع مردم یک فرد انقلابی مثل #مادر_واقعی در مقابل مادر دروغین، از حقش می‌گذرد تا بچه‌اش سالم بماند. انقلابیون واقعی گاهی از حق خودشان می‌گذرند و #مظلومیت را تحمل می‌کنند تا فضا «نا آرام» نشود. چون #منافع_مردم در سایۀ «منطق» و «آرامش» تأمین می‌شود.(استاد پناهیان) 🌹 ...

۲۳ اردیبهشت 1396
5K
🔵 احترام خدا به استقلال و ارادۀ ما #خدا با روش‌های مخصوص خودش دائماً به دنبال ایجاد زمینه برای تغییر و #تکامل ماست ولی همیشه #استقلال ما را حفظ می‌کند و به ارادۀ ما #احترام ...

🔵 احترام خدا به استقلال و ارادۀ ما #خدا با روش‌های مخصوص خودش دائماً به دنبال ایجاد زمینه برای تغییر و #تکامل ماست ولی همیشه #استقلال ما را حفظ می‌کند و به ارادۀ ما #احترام می‌گذارد. 📸 #عکسنوشت: goo.gl/nlrjJ2 ✍️ #پیام_معنوی #استاد_پناهیان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ✅ کانال رسمی #استاد_پناهیان @Panahian_ir

۹ اردیبهشت 1396
7K
🔵 خدا را این گونه بشناسیم باید تصور ما از #خدا این‌طور باشد که خدا کاری جز #مهربانی کردن و #شاد کردن ما ندارد. اگرچه لازمه رسیدن به #شادی_عمیق، عبور از برخی سختی‌هاست. 📸 #عکسنوشت: ...

🔵 خدا را این گونه بشناسیم باید تصور ما از #خدا این‌طور باشد که خدا کاری جز #مهربانی کردن و #شاد کردن ما ندارد. اگرچه لازمه رسیدن به #شادی_عمیق، عبور از برخی سختی‌هاست. 📸 #عکسنوشت: goo.gl/wqzE3n ✍️ #پیام_معنوی #استاد_پناهیان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ✅ کانال رسمی #استاد_پناهیان @Panahian_ir

۵ اردیبهشت 1396
6K
🔵 زدایندۀ ابهام‌ها همیشه همۀ #تکالیف ما روشن نیست و بسیاری از اوقات دچار #ابهام در تشخیص تکلیف می‌شویم. مهمترین اقدام برای رفع ابهام، انجام دقیق تکالیف روشن است. 📸 #عکسنوشت: goo.gl/ICzsv3 ✍️ #پیام_معنوی #استاد_پناهیان ...

🔵 زدایندۀ ابهام‌ها همیشه همۀ #تکالیف ما روشن نیست و بسیاری از اوقات دچار #ابهام در تشخیص تکلیف می‌شویم. مهمترین اقدام برای رفع ابهام، انجام دقیق تکالیف روشن است. 📸 #عکسنوشت: goo.gl/ICzsv3 ✍️ #پیام_معنوی #استاد_پناهیان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ✅ کانال رسمی #استاد_پناهیان @Panahian_ir

۴ اردیبهشت 1396
5K
🔵 نگرانی آرامش‌بخش نگران #نگاه_خدا به خودت باش تا نگرانی از نگاه دیگران اسیرت نکند. #مشکل خود را رسیدن به #رضایت_خدا قرار بده تا بسیاری از مشکلاتت برطرف شود. 📸 #عکسنوشت: goo.gl/TcPIfn ✍ #پیام_معنوی #استاد_پناهیان ...

🔵 نگرانی آرامش‌بخش نگران #نگاه_خدا به خودت باش تا نگرانی از نگاه دیگران اسیرت نکند. #مشکل خود را رسیدن به #رضایت_خدا قرار بده تا بسیاری از مشکلاتت برطرف شود. 📸 #عکسنوشت: goo.gl/TcPIfn ✍ #پیام_معنوی #استاد_پناهیان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ✅ کانال رسمی #استاد_پناهیان @Panahian_ir

۲۶ فروردین 1396
6K
🔵 اندازه‌سنج لطف خدا به ما کافی است برای مردم #دلسوز باشیم و از #خیرخواهی برای احدی کم نگذاریم، آنگاه می‌توانیم مطمئن باشیم #خدا از خیرخواهی و لطف برای ما کم نمی‌گذارد. 📸 #عکسنوشت: goo.gl/Gpu2lI ...

🔵 اندازه‌سنج لطف خدا به ما کافی است برای مردم #دلسوز باشیم و از #خیرخواهی برای احدی کم نگذاریم، آنگاه می‌توانیم مطمئن باشیم #خدا از خیرخواهی و لطف برای ما کم نمی‌گذارد. 📸 #عکسنوشت: goo.gl/Gpu2lI ✍️ #پیام_معنوی #استاد_پناهیان #کافی_است ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ✅ کانال رسمی #استاد_پناهیان @Panahian_ir

۱۶ فروردین 1396
6K
🔵 آرزویی واقعیت‌بخش کافی است دائماً از خدا تمنّای #تقرب داشته باشیم، همین تمنّا زمینۀ تقرّب را فراهم خواهد کرد و توفیق انجام #عبادت و طاعت را افزایش خواهد داد. 📸 #عکسنوشت: goo.gl/D2c2Kz ✍️ #پیام_معنوی ...

🔵 آرزویی واقعیت‌بخش کافی است دائماً از خدا تمنّای #تقرب داشته باشیم، همین تمنّا زمینۀ تقرّب را فراهم خواهد کرد و توفیق انجام #عبادت و طاعت را افزایش خواهد داد. 📸 #عکسنوشت: goo.gl/D2c2Kz ✍️ #پیام_معنوی #استاد_پناهیان #کافی_است ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ✅ کانال رسمی #استاد_پناهیان @Panahian_ir

۱۵ فروردین 1396
5K