اِحصاصآت؟ -خِیلی وَقته کُشتَمِشون🔫

اِحصاصآت؟ -خِیلی وَقته کُشتَمِشون🔫

۱ تیر 1397
5K
اُوِردُز ... #yoongi #suga #bts

اُوِردُز ... #yoongi #suga #bts

۴ خرداد 1397
15K
طُ بایَد صانصور شی *_*❤ #yoongi

طُ بایَد صانصور شی *_*❤ #yoongi

۲۲ اردیبهشت 1397
10K
_پیآنویی کِ سآلهاست با مَنع شآهِدِ دَرداییع ک شُما ابلهآ نیصتین(

_پیآنویی کِ سآلهاست با مَنع شآهِدِ دَرداییع ک شُما ابلهآ نیصتین("

۱۴ اسفند 1396
19K
-Fuck all

-Fuck all

۲۱ آذر 1396
15K