خِرص-

bear-

مَن هَنوزَم مُتآسِفَم ڪِ بِ خِیلیآ رو دآدَم -
F.F.F ( Fuck Fake Friends

وقتی میگمـ کیوت دقیقا دارمـ از همچینـ موجودی حرفـ میزنم :) #suga#bts#MinYoongi

وقتی میگمـ کیوت دقیقا دارمـ از همچینـ موجودی حرفـ میزنم :) #suga#bts#MinYoongi

۳۲ دقیقه پیش
185
#suga#bts#MinYoongi

#suga#bts#MinYoongi

۳ ساعت پیش
773
این شآخ همونیـ بود کِ تا دیروز پشت سرمـ رآه میرفت جوآب صَلآم نمیدادی نالع میکرد بِ فآک میرفت #HIAN#Text#NoCopy

این شآخ همونیـ بود کِ تا دیروز پشت سرمـ رآه میرفت جوآب صَلآم نمیدادی نالع میکرد بِ فآک میرفت #HIAN#Text#NoCopy

۲۱ ساعت پیش
2K
تِکست مینویسیـ بیت رپ پیدا نمیشع بیت رپ پیدآ میکنی تکست پیدا نمیشع :| فمیدین چی گفتم؟:/ #درگیری_های_من #suga#bts#MinYoongi

تِکست مینویسیـ بیت رپ پیدا نمیشع بیت رپ پیدآ میکنی تکست پیدا نمیشع :| فمیدین چی گفتم؟:/ #درگیری_های_من #suga#bts#MinYoongi

۱ روز پیش
2K
عاغآ این پیجـ اینستآی منو فآلو کنید :| اسکرینـ گرفتم پست گذآشتم فقط ی نفر فآلوم کرد :| www.instagram.com/hiana_y #suga#bts#MinYoongi

عاغآ این پیجـ اینستآی منو فآلو کنید :| اسکرینـ گرفتم پست گذآشتم فقط ی نفر فآلوم کرد :| www.instagram.com/hiana_y #suga#bts#MinYoongi

۱ روز پیش
4K
صَعلآم - میدونَم دیره ولی سآل نو مبآرک- بچهـ ها اینجآ رپر داریم؟ینی کسیـ ک رپ میخونع ب کمکشـ نیاز دارم توی سآیتا همهـ ی اطلاعات رو زیر و رو کردم اما کامل و بیست ...

صَعلآم - میدونَم دیره ولی سآل نو مبآرک- بچهـ ها اینجآ رپر داریم؟ینی کسیـ ک رپ میخونع ب کمکشـ نیاز دارم توی سآیتا همهـ ی اطلاعات رو زیر و رو کردم اما کامل و بیست در مورد رپ نفهمیدمـ - ممنون میشم اگ کسی رپرع بگع #suga#MinYoongi#bts

۲ روز پیش
5K
آیـ لآو یو سو مآچ _ :) #Suga#bts#MinYoongi

آیـ لآو یو سو مآچ _ :) #Suga#bts#MinYoongi

۲ روز پیش
4K
عوضـ شُو امآ عوضیـ نَشُو - #suga#bts#MinYoongi

عوضـ شُو امآ عوضیـ نَشُو - #suga#bts#MinYoongi

۲ روز پیش
4K
ـمین ـیونگی ! عزیزَمـ ـفرست رپر ـبلندمرتبع ـوالا مقام ـآخه دیوص _عنشو در آوردی میفهمی؟ :)

ـمین ـیونگی ! عزیزَمـ ـفرست رپر ـبلندمرتبع ـوالا مقام ـآخه دیوص _عنشو در آوردی میفهمی؟ :)

۲ روز پیش
6K
کیوترینـ فن آرتی کِ تو عمرم دیدم :) #SUGA#MinYoongi#AgustD#bts

کیوترینـ فن آرتی کِ تو عمرم دیدم :) #SUGA#MinYoongi#AgustD#bts

۲ روز پیش
6K
فردآ تولدتع - ولی انقد روز میمونیع 😐 میخآم پیشواز برم😐 #Nana#Reveloution#v#tae#NaHyung#Vinana#yoonian#Taegi

فردآ تولدتع - ولی انقد روز میمونیع 😐 میخآم پیشواز برم😐 #Nana#Reveloution#v#tae#NaHyung#Vinana#yoonian#Taegi

۳ روز پیش
2K
Happy Birthday #Nana ^^ ♡')

Happy Birthday #Nana ^^ ♡')

۳ روز پیش
2K
[Fuck The Money [Fuck The Fame [I come Here To Fuck This Game #HIAN

[Fuck The Money [Fuck The Fame [I come Here To Fuck This Game #HIAN

۳ روز پیش
2K
بذآر ادعآ کُنن عاشقتن اما وقتی پآیِ درک کردَن میاد وسط جلویِ من گه میخورن :) #suga#bts#MinYoongi

بذآر ادعآ کُنن عاشقتن اما وقتی پآیِ درک کردَن میاد وسط جلویِ من گه میخورن :) #suga#bts#MinYoongi

۳ روز پیش
3K
یوهآهآ کونَتون بسوزع هَر شَبَم میآد خونَمون کُلی میگیم میخندیم رَپ میخونیم😐|: #سی_ال 💖 #Queen#cl#chaelin#2ne1

یوهآهآ کونَتون بسوزع هَر شَبَم میآد خونَمون کُلی میگیم میخندیم رَپ میخونیم😐|: #سی_ال 💖 #Queen#cl#chaelin#2ne1

۳ روز پیش
3K
زَمونهـ ی عجیبیهـ ! کَسآیی بَرآت شآخ میشَن کِ تا دیروز الگویِ رآه رفتنشونـ بودی ~ #suga#bts#MinYoongiMr_AgustD

زَمونهـ ی عجیبیهـ ! کَسآیی بَرآت شآخ میشَن کِ تا دیروز الگویِ رآه رفتنشونـ بودی ~ #suga#bts#MinYoongiMr_AgustD

۴ روز پیش
4K
میخآم یِ معاشرت اولیع دآشته باشم - با کسآیی کِ دیس لآو گوش میدن- سی ام بذارین-plz میخآم بدونم هدفِتون چیع- #MaMaMoo#Moonbyul#کیوتَرینَمTT#فندوق**

میخآم یِ معاشرت اولیع دآشته باشم - با کسآیی کِ دیس لآو گوش میدن- سی ام بذارین-plz میخآم بدونم هدفِتون چیع- #MaMaMoo#Moonbyul#کیوتَرینَمTT#فندوق**

۴ روز پیش
3K
#HIAN#style

#HIAN#style

۴ روز پیش
4K
جذآبِ لنتی خَر :) #suga#bts#MinYoongi#Mr_AgutD

جذآبِ لنتی خَر :) #suga#bts#MinYoongi#Mr_AgutD

۴ روز پیش
5K
nothing is perfect - but when i

nothing is perfect - but when i"m with you everything is perfect ^^** هیچ چیز کآمل نیص- اما وقتی با توئَم ! همهـ چیز کاملع - پ.ن:#سکای_درآگون((((: #SkyDragon #CL#GD#G_dragon

۴ روز پیش
2K