دلم پر میکشه یکبار دیگه ببینمش

دلم پر میکشه یکبار دیگه ببینمش

۱۳ ساعت پیش
2K
وقتی راحت میشید ستاره قلب و زندگی یکی همینطور راحت خردش نکنین چون بعد رفتنتون اون میمونه و هزاران سوال چی کم گذاشتم چم بود چی یا کجا باب میلش رفتار نکردمووووو

وقتی راحت میشید ستاره قلب و زندگی یکی همینطور راحت خردش نکنین چون بعد رفتنتون اون میمونه و هزاران سوال چی کم گذاشتم چم بود چی یا کجا باب میلش رفتار نکردمووووو

۳ روز پیش
6K
سخته از خونت دور باشی ولی رغبتی به رفتن نواشته باشی

سخته از خونت دور باشی ولی رغبتی به رفتن نواشته باشی

۴ روز پیش
19K
یک بار

یک بار

۵ روز پیش
3K
عاشق...

عاشق...

۵ روز پیش
3K
۲ هفته پیش
5K
کاش میفهمیدی چه با من کردی

کاش میفهمیدی چه با من کردی

۲ هفته پیش
17K
دیگه نمیدونم هر روز و هر ساعت با چند سوال خودما درگیر میکنم هر روز میگم بابا نمیخواد دیگه برو ولی باز هم .... چی بگم

دیگه نمیدونم هر روز و هر ساعت با چند سوال خودما درگیر میکنم هر روز میگم بابا نمیخواد دیگه برو ولی باز هم .... چی بگم

۲ هفته پیش
3K
..

..

۲ هفته پیش
5K
یعنی تو خیالات جان ما هم مهم واسه یکی

یعنی تو خیالات جان ما هم مهم واسه یکی

۲ هفته پیش
23K
از ساعت 2 شب تا الان سزکارم

از ساعت 2 شب تا الان سزکارم

۳ هفته پیش
11K
حالم خبلی خیلی بده

حالم خبلی خیلی بده

۳ هفته پیش
14K
نباشم ...

نباشم ...

۳ هفته پیش
6K
خیلی سعی کردم حسودیم داره میشه

خیلی سعی کردم حسودیم داره میشه

۳ هفته پیش
6K
ﺧﺴﺘﻢ ﺧﻮاﺏ ﺩﻳﺪﻡ اﺯ ﺧﻮاﺏ ﭘﺮﻳﺪﻡﻧﺘﺖ7ﻗ23ﻓﻔﻘﻘﻘﻘﻘﻘﻘﻘﻘﻘﻘﻘﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻖ5ﻣﻘﻊ5 ﺳﭽﺨﺴﺴﺲ

ﺧﺴﺘﻢ ﺧﻮاﺏ ﺩﻳﺪﻡ اﺯ ﺧﻮاﺏ ﭘﺮﻳﺪﻡﻧﺘﺖ7ﻗ23ﻓﻔﻘﻘﻘﻘﻘﻘﻘﻘﻘﻘﻘﻘﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻔﻖ5ﻣﻘﻊ5 ﺳﭽﺨﺴﺴﺲ

۳ هفته پیش
26K
...

...

۴ هفته پیش
4K
ﻛﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ

ﻛﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ

۴ هفته پیش
5K
ﻣﻨﻢ ﻭاﺳﻪ ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﻢ ﻛﻪ اﻭﻧﻢ ﺑﺮاﻱ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﻪ

ﻣﻨﻢ ﻭاﺳﻪ ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﻢ ﻛﻪ اﻭﻧﻢ ﺑﺮاﻱ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﻪ

۴ هفته پیش
4K
حال بد دارم امشب تلاش یک نفر دیدم برای زنده موندن ولی افسوس نتونس دوام بیاره حالم بده

حال بد دارم امشب تلاش یک نفر دیدم برای زنده موندن ولی افسوس نتونس دوام بیاره حالم بده

۲۶ بهمن 1397
20K
تو خوشحال و خوشبخت باش من را رضاست

تو خوشحال و خوشبخت باش من را رضاست

۲۲ بهمن 1397
4K