حسین پناهی یاد گرفتم این بار که دستانم یخ کرد، دستان کسی را نگیرم! جیب هایم مطمئن ترند.!! دنیا رو می بینی؟ حرف حرف میاره، پول پول میاره، خواب خواب میاره ولی 'محبت'،

حسین پناهی یاد گرفتم این بار که دستانم یخ کرد، دستان کسی را نگیرم! جیب هایم مطمئن ترند.!! دنیا رو می بینی؟ حرف حرف میاره، پول پول میاره، خواب خواب میاره ولی 'محبت'، "خیانت" میاره! کاش همه میدانستن دل بستن به "کلاغی که "دل" دارد، بهتر است از "طاوسی که ...

۱ روز پیش
10K
امروز تمام رسانه ها را جستجو که میکنی هر کس در حمایتت چیزی نوشته که انصافا حیلی هم قشنگ وزیباست همه انان که زمین وزمان را مقصر پر کشیدنت میدانند جز خودشان. از ان بالا ...

امروز تمام رسانه ها را جستجو که میکنی هر کس در حمایتت چیزی نوشته که انصافا حیلی هم قشنگ وزیباست همه انان که زمین وزمان را مقصر پر کشیدنت میدانند جز خودشان. از ان بالا خوب نگاه کن با چشمان اسمانیت خوب ببین خوب انان همانانی هستند که ازادی را ...

۳ روز پیش
8K
من برای تو هیچ کاری نکردم چون بی بهانه دوستت داشتم اما تو برای دوست داشتنت بهانه میخواستی.وتنهاچیزی که قربانی تضادمان شد کهن به جا مانده از اغاز هستی بود تا اکنون....عشق

من برای تو هیچ کاری نکردم چون بی بهانه دوستت داشتم اما تو برای دوست داشتنت بهانه میخواستی.وتنهاچیزی که قربانی تضادمان شد کهن به جا مانده از اغاز هستی بود تا اکنون....عشق

۷ روز پیش
7K
با اینکه بیست روز از پاییز گذشته بود اما هوا همچنان گرم بودباد رعب انگیزی میوزیدانگار داشت با ابرها اتمام حجت میکرد که وقت باریدنشان است یا شاید صدای بهم کشیده شدن دندانهایش بود که ...

با اینکه بیست روز از پاییز گذشته بود اما هوا همچنان گرم بودباد رعب انگیزی میوزیدانگار داشت با ابرها اتمام حجت میکرد که وقت باریدنشان است یا شاید صدای بهم کشیده شدن دندانهایش بود که داشت ابرها را با خود میکشید ساعت 3بعد از ظهر بود خیابان را نگاه که ...

۱ هفته پیش
51K
بعضی وقت ها دلت انچنان برای کسی تنگ میشود که میخواهی از رویایت بیرون بکشی در واقیعیت بغلش کنی ....گابریل گارسیا مارکز

بعضی وقت ها دلت انچنان برای کسی تنگ میشود که میخواهی از رویایت بیرون بکشی در واقیعیت بغلش کنی ....گابریل گارسیا مارکز

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
ظهر که به خانه رسیدم مستقیم رفتم سراغ یخچال بطری اب را برداشتم یک نفس سر کشیدم اب درون بطری جوری قلپ قلپ میکردکه انگار میخواست چیزی بگوید جرعه های اخرش بود که مادر سر ...

ظهر که به خانه رسیدم مستقیم رفتم سراغ یخچال بطری اب را برداشتم یک نفس سر کشیدم اب درون بطری جوری قلپ قلپ میکردکه انگار میخواست چیزی بگوید جرعه های اخرش بود که مادر سر رسید تشنگی یادم برده بود که مادر از زیارت برگشته شروع کرد به بد وبیراه ...

۲ هفته پیش
10K
چند روز هست صفحه گوشی را بازکه میکنم الکی به تمام فایلها سرمیزنم دنبال چیزی میگردم که خودمم نمیدونم چیه به گالری سرمیزنم تمام عکسها را برانداز میکنم حتی بعضی از عکسارو زوم میکنم ویرایش ...

چند روز هست صفحه گوشی را بازکه میکنم الکی به تمام فایلها سرمیزنم دنبال چیزی میگردم که خودمم نمیدونم چیه به گالری سرمیزنم تمام عکسها را برانداز میکنم حتی بعضی از عکسارو زوم میکنم ویرایش میکنم خوب برانداز میکنم با خودم دگیر میشوم که احتمالا دچار خود شیفتگی شده ام ...

۲ هفته پیش
16K
۲ هفته پیش
2K
زنگ اخر مدرسه که به صدا در امد چون پرنده ای که ازقفس ازاد شده باشد هر دانش اموزی به سمتی میدوید امروز با دیگر روزها فرق داشت اولین باران پاییزی امده بود بوی خاک ...

زنگ اخر مدرسه که به صدا در امد چون پرنده ای که ازقفس ازاد شده باشد هر دانش اموزی به سمتی میدوید امروز با دیگر روزها فرق داشت اولین باران پاییزی امده بود بوی خاک بلند شده بود هرکسی را مست میکرد از حیاط مدرسه که بیرون امدم نشستم بند ...

۳ هفته پیش
27K
میخواهم دست به شورش بزنم هرشب دور ازچشم پاسبانها روی تمام دیوارهای شهربنویسم مرگ بر عشق مرگ بر هوس

میخواهم دست به شورش بزنم هرشب دور ازچشم پاسبانها روی تمام دیوارهای شهربنویسم مرگ بر عشق مرگ بر هوس

۳ هفته پیش
4K
در مورد عکس نظر بدین ممنون میشم

در مورد عکس نظر بدین ممنون میشم

۳ هفته پیش
5K
کوچ پرندگان به من اموخت وقتی هوای رابطه سرد است باید رفت

کوچ پرندگان به من اموخت وقتی هوای رابطه سرد است باید رفت

۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
اه باران به وقت تنهایی تو هم چه بی رحمانه میباری

اه باران به وقت تنهایی تو هم چه بی رحمانه میباری

۴ هفته پیش
4K
اگر تو نبودی من بیکار میشدم من جز دوست داشتن تو کاری بلد نیستم(برای مخاطب خاص)

اگر تو نبودی من بیکار میشدم من جز دوست داشتن تو کاری بلد نیستم(برای مخاطب خاص)

۴ هفته پیش
4K
من حسی به تو داشتمو به دنیا نمیدم

من حسی به تو داشتمو به دنیا نمیدم

۴ هفته پیش
3K
زندگی با تو وچشمان تو دیدن دارد

زندگی با تو وچشمان تو دیدن دارد

۴ هفته پیش
2K
روزی که میخواهی وصیت کنی میبینی که تنها کسی که از داشته هایت سهمی ندارد فقط خودت هستی

روزی که میخواهی وصیت کنی میبینی که تنها کسی که از داشته هایت سهمی ندارد فقط خودت هستی

۴ هفته پیش
3K